Betänketid när man bor med ett barn som endast är den ena makens

2016-03-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Finns det något undantag gällande betänketiden vid skilsmässa när man har gemensam vårdnad om ett barn med en annan man än den man som man är gift med (barnets far är en annan man än den jag är gift med och vi har gemensam vårdnad och barnet bor 50/50 hos båda föräldrarna)? Spelar det någon roll om äktenskapet endast varat i ca 6 mån, alltså under ett år?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 5 kap. 1 § äktenskapsbalken finns bestämmelsen om betänketid vid äktenskapsskillnad. Om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad ska äktenskapsskillnad föregås av betänketid. Barnet måste inte vara ert gemensamma för att betänketid ska krävas. Det är tillräckligt att barnet är ditt barn och står under din vårdnad. Om ditt barn har ett fortlöpande växelvis boende där barnet bor 50 % hos dig ses det som att du varaktigt bor tillsammans med barnet.

Er äktenskapsskillnad måste alltså föregås av betänketid. Det spelar ingen roll om äktenskapet varit kortare än ett år. Syftet med betänketiden är att barn inte ska behöva uppleva förhastade skilsmässor. Betänketiden varar minst sex månader från att ni ansöker om äktenskapsskillnad, enligt 5 kap. 3 § äktenskapsbalken. Efter sex månader ska någon av er framställa yrkande om äktenskapsskillnad för att en dom ska kunna meddelas.


Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll