Betänketid för äktenskapsskillnad

2021-01-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Mina föräldrar går i dagsläget igenom en skiljsmässa där min mamma vill skilja sig, men inte min pappa. Det som har hänt hittills är att han har begärt om betänketid en gång (vilket har nu förfallit då det har gått mer än 6 månader vid det här laget), och har nu åter igen bett om betänketid hos tingsrätten.Min fråga är då, kan han verkligen be om betänketid två gånger och få båda gångerna beviljade? För så som jag uppfattade det så var det att ena parten kunde be om betänketid en gång och den andra parten en gång.Tack på förhand för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 5 kap. 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB) är betänketid en förutsättning för äktenskapsskillnad (skilsmässa) om endast en av makarna vill skiljas. Betänketiden är minst sex månader enligt 5 kap. 3 § ÄktB och den inleds när en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad görs eller när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra. Vidare i samma paragraf står det att om betänketiden löpt under minst sex månader så ska dom på äktenskapsskillnad meddelas om någon av makarna då framställer ett särskilt yrkande om det. Detta betyder att om din mamma i domstol yrkar om äktenskapsskillnad nu efter betänketiden så måste domstolen meddela dom som innebär att giftermålet upphört.

Om hon inte yrkar det kommer betänketiden fortsätta löpa, och efter ett år från betänketidens början förfaller frågan om äktenskapsskillnad. Det skulle innebära att processen måste göras om, om skilsmässa senare önskas av den ena parten (vid gemensam önskan ställs ej samma krav på betänketid om ej barn under 16 år, 5 kap. 1 § ÄktB). Äktenskapsbalken ger alltså ingen möjlighet för make att kräva mer betänketid än sex månader.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1046)
2021-05-14 Ekonomiska band mellan makar under betänketiden
2021-05-08 Betalningsansvar efter äktenskapsskillnad
2021-05-02 När är äktenskap upplöst vid betänketid vid skilsmässa?
2021-04-30 Ena maken gör sig av med tillgångar innan äktenskapsskillnad väcktes

Alla besvarade frågor (92282)