Betalningsskyldig för sambos lån?

2015-08-25 i Bodelning
FRÅGA
Om min sambo tar lån på sitt hus under tiden vi bor ihop. Kan jag då bli skyldig honom för dessa lån även om jag inte står som låntagare? Jag har nog skrivit på att jag godkänner att han tar lån men är inte lånmedtagare.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Så länge man inte själv har tagit lånet (eller en del av det) blir man heller aldrig direkt betalningsskyldig. Till exempel kan alltså inte banken komma och kräva pengar av en låntagares sambo om låntagaren inte sköter sina avbetalningar. Att du har skrivit på och godkänt lånet är bara något som krävs enligt 23 § Sambolagen, så det kan inte tolkas som att du skulle bli till låntagare. Det innebär inte heller att du på något sätt skulle behöva betala något till din sambo.

Det finns dock en situation då du indirekt skulle kunna förlora på lånet. Om samboförhållandet upphör kan ju var och en av samborna begära bodelning enligt 8 § Sambolagen. Vid en bodelning ingår enligt 5 § Sambolagen samboegendom, vilket främst är gemensamt bostad (om den köpts just för samboförhållandets skull) och bohag. Oavsett om endast en av samborna eller båda tillsammans äger varje sak, ingår den. Enligt 13 § Sambolagen får dock varje sambo räkna av skulder från samboegendomen så länge som han eller hon inte har täckning för skulderna i annan egendom! Om det skulle vara så att huset är samboegendom kan alltså detta innebära att en del av (eller hela, beroende på värdering och hur stor skulden är) dess värde vid en eventuell bodelning får räknas av från din sambos samboegendom. Detta skulle naturligtvis leda till att du missgynnades jämfört med om han inte hade tagit lånet.

Det korta svaret är dock att du inte kommer att bli betalningsskyldig för lånet, vare sig till långivaren eller din sambo!

Hör gärna av dig om det är något mer du undrar!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2685)
2020-12-04 Ska en sommarstuga ingå i en bodelning?
2020-12-03 Preskriptionstid på bodelning och åtgärdsförslag när makar är oense
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (86940)