Betalningsansvar förening

En registrerad förening (ej ekonomisk) som hamnar i skuld på grund av bl a obetalda hyror mm vem har betalningsansvaret ?

Hyreskontraktet är undertecknat av styrelsen.

Lawline svarar

Jag utgår från att det inte rör sig om en ekonomisk förening eftersom det uttryckligen står i frågan. Är det ingen ekonomisk förening så är det en så kallad ideell förening. En ideell förening kan även den bedriva näringsverksamhet, men har ofta ett annat ändamål än att bara främja medlemmarnas ekonomiska intressen. De grundläggande kraven för en ideell förening är att det ska ha antagits stadgar samt finnas minst tre styrelseledamöter. Det finns ingen lag som specifikt avser ideella föreningar, utan reglerna härrör framförallt från praxis, normer och analogier från Lagen om ekonomiska föreningar.

En ideell förening är en juridisk person, vilket innebär att den själv exempelvis kan teckna avtal, ha anställda, vara part i rättegång och äga egendom. Föreningars medlemmar och företrädare har inget personligt betalningsansvar för föreningens skulder. Föreningen är ett eget rättssubjekt och svarar således för sina egna skulder. Skulle föreningen i fråga mot förmodan inte räknas som en ideell förening, är dock medlemmarna betalningsskyldiga för eventuella skulder.

I vissa fall kan styrelseledamöter bli skadeståndsskyldiga gentemot föreningen, ifall de uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat föreningen skada. Det finns dock inget i frågan som tyder på att så skulle vara fallet.

Slutsats: en förenings medlemmar samt dess företrädare (styrelseledamöter) har som huvudregel inte något betalningsansvar för föreningens skulder.

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Bolagsverket.

Hugo Snöbohm HartzellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”