Betalningsansvar för lån efter skilsmässa

2015-01-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Om man under äktenskapet tar lån där bara den ene av makarna står som låntagare och sen skiljs. Ska den maken som inte står med på lånet vara med och betala efter en skilsmässa?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Till att börja med så kan jag nämna att vardera maken i ett äktenskap har ansvar för sina skulder och råder över sina tillgångar, se äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) 1 kap 3 §, här. Vid en skilsmässa så ska en bodelning förrättas mellan makarna där egendomen som är giftorättsgods ska fördelas. I en bodelning ingår inte så kallad enskild egendom, som är ena makens enskilda egendom t.ex. på grund av testamente eller äktenskapsförord.

Då lånet står på den ena maken i det fall du beskriver, så ska summan av detta lån först dras av från den makens tillgångar. De tillgångar som sedan återstår läggs sedan ihop med den andra makens giftorättsgods och dessa sammanlagda tillgångar delas sedan mellan makarna.

Lånet som tagits i den ena makens namn är alltså personligt och dras därför endast från densamme makes tillgångar innan tillgångarna delas i en bodelning. Detta lån som den ena maken tagit i sitt namn ska alltså betalas av denna maken efter en skilsmässa. Om det till exempel är en bank som givit lånet så kan inte banken kräva den andra maken på pengar, eftersom denne inte står som medsökande eller liknande på lånet. Den andra maken är således inte betalningsskyldig för lånet.

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (925)
2020-07-10 Vad händer med min egendom om jag skiljer mig?
2020-07-08 Hur gör man för att få tag på en dom om äktenskapsskillnad?
2020-07-07 När har en skilsmässa utan betänketid gått igenom?
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (81909)