Betalning av TV-avgift

2016-05-31 i TV-licens
FRÅGA
Hejsan!Jag har en tv, men ser aldrig på själva tvkanalerna, varav jag inte vill betala Radiotjänst.Jag har mailat lite med deras support: Tack för ditt svar.Det fungerar inte så att du kan skruva bort TV-mottagaren ur din TV och att den då klassas som en bildskärm. I lagen är TV-mottagare definierade såhär: ”2 § En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som äravsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annatändamål. Lag (2006:798).” Det står även såhär: ”2 a § Den som innehar en TV-mottagare ska betala radio- ochTV-avgift till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag (RIKAB). Lag (2009:1235). ” Det betyder att så fort du innehar en TV-mottagare oavsett hur du avser att använda den är du skyldig att betala radio- och tv-avgiften. Du är välkommen att återkomma om du har några fler frågor.Vad jag är förbryllad över är hur jag kan behöva betala för en tv-mottagare som inte finns?Visst, det är fortfarande en tv, men om den har fysiska omöjligheter att ratta in tv-signaler bör det fortfarande vara rimligt att kräva pengar av mig?Jag köper det inte
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som gäller enligt Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst är att personer som innehar en TV mottagare (TV) är skyldig att betala tv-avgiften. Detta oavsett om TV-en används som datorskärm eller prydnad. TV-avgift ska alltså i lagens mening betalas även om den överhuvudtaget inte används.

Jag förstår att det kan kännas frustrerande att betala avgift för något som inte används som en TV eller som kanske till och med inte ens fungerar som mottagare för tv-signaler. Det har länge funnits en hel del frustrationer och missnöje p.g.a. detta och diverse olika lagförslag har diskuterats, det har även diskuterats huruvida radio och TV lagen överhuvudtaget bör upphöra och om avgiften istället ska bakas in i skatten, huruvida detta blir till verklighet eller inte återstår att se.

Vänligen,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom TV-licens (48)
2019-11-21 Lawline svarar inte på skolfrågor
2019-04-28 Intrång i upphovsrätt
2018-11-16 Är det tillåtet att Radiotjänst tar ut avgift för tv licens som sträcker sig till 2019 när dom vet att licensen upphör 31/12-2018 ?
2018-09-18 Har Radiotjänst rätt att ta kontaktuppgifter från TV-försäljare?

Alla besvarade frågor (85198)