Betalning av skadestånd som gifta

2015-04-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Min systers man har begått ett brott där han måste betala skadestånd till offret.Blir min syster tvungen att betala hälften av detta skadestånd trots att hon är helt oskyldig?
SVAR

Hej och tack för din fråga,

Hon är inte ansvarig att betala skadeståndet då det är han som ådömts det men ifall han inte betalar kan det finnas en risk att kronofogden utmäter hennes egendom (alternativt gemensam egendom) för att ta betalt för skulden.

Ifall den som ska betala skadeståndet inte betalar kan man nämligen vända sig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp att få skadeståndet. Kronofogden undersöker då om den betalningsskyldige har några tillgångar. Ifall kronofogden kommer för att företa en utmätning för skulderna föreligger det en risk att egendom som egentligen tillhör makan kan komma att utmätas för makens skuld. Det är nämligen så att om två makar bor tillsammans så antas all lös egendom i det gemensamma hemmet tillhöra den av makarna som har skulden ifråga (se här).

Vänliga hälsningar,

Sofia Jonsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom (7)
2020-05-04 Strikt ansvar för hundägare
2020-04-30 Kan jag kräva produktansvar om jag redan har förlikats med tillverkaren?
2018-03-05 Skadeståndsskyldig för hund
2017-08-10 Vem är ansvarig för skador orsakade av en hundvalp?

Alla besvarade frågor (82609)