Betala tv-licens för hyrd digitalbox

2016-01-26 i TV-licens
FRÅGA
Hej!Jag bor i en hyresrätt och när jag tog emot lgh:n fick fylla i ett paper där jag tog emot utrustning som kommer med lghn , där bl.a. stod att i lghn ska finnas 2 tv boxas.Sj så har jag ej tvn och använder inte tv boxar. Men radio tjänst kräver att jag ska betala tv avgift.Har de rätt till detta
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avgiftsskyldighet regleras i Lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Det som grundar avgiftsskyldighet är innehav av tv-mottagare, 2a§. Det innebär att du är skyldig att betala tv-avgift vare sig du äger, hyr eller lånar en tv-mottagare. Det spelar inte heller någon roll om du använder tv-mottagaren eftersom det är innehavet som räknas.

En digitalbox räknas som en tv-mottagare, . Det innebär att du är skyldig att betala tv-avgift trots att du inte innehar någon tv.

Dock finns ett undantag från avgiftsskyldighet för det fall tv-mottagaren är varaktigt undanställd, . Varaktigt undanställd är tv-mottagaren om den inte längre finns inom din boendeyta, exempelvis om den är undanställd i ett förråd eller liknande. Om så är fallet kan du, efter anmälan till radiotjänst, slippa betala tv-avgift.

Hoppas att detta besvarade din fråga.

Vänligen.

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom TV-licens (48)
2019-11-21 Lawline svarar inte på skolfrågor
2019-04-28 Intrång i upphovsrätt
2018-11-16 Är det tillåtet att Radiotjänst tar ut avgift för tv licens som sträcker sig till 2019 när dom vet att licensen upphör 31/12-2018 ?
2018-09-18 Har Radiotjänst rätt att ta kontaktuppgifter från TV-försäljare?

Alla besvarade frågor (84132)