Bestridande av felparkeringsavgift kontra kontrollavgift

Hej har fått en P-Bot då jag stått på en parkering med Laddplats. Jag såg inte skylten så bra då det var mörkt ute och det stod en bil brevid mig som laddade via laddplatsen så jag trodde skylten tillhörde den parkeringsplatsen.

Finns det något sätt jag kan överklaga,

Jag anser att p-boten är oskälig då jag inte kunde se skylten ordentligt och det såg ut som den tillhörde parkeringsplatsen brevid.

Förövrigt så är boten på 1000:- är det regel på att den ska vara så högt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

P-bot eller parkeringsböter som det kallas i vardagligt tal, är inte en böter i juridisk mening. Istället är det en form av sanktionsavgift. Det finns två typer av dessa sanktionsavgifter, antingen felparkeringsavgift eller kontrollavgift. Vilken typ av sanktionsavgift det är frågan om beror på var bilen stått parkerad. Det som är avgörande är antingen om parkeringen har skett på allmän mark eller på gatumark - då kallas sanktionsavgiften för felparkeringsavgift. Eller om felparkeringen har skett på privat mark eller tomtmark - i så fall kallas sanktionsavgiften för kontrollavgift.

Om du anser att du har parkerat rätt men trots det har fått en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift, kan du bestrida detta betalningsansvar. Tillvägagångssätten skiljer sig dock åt, beroende på om det rör sig om en kontrollavgift eller en felparkeringsavgift.

Felparkeringsavgift: Parkeringsavgiftens storlek bestäms av kommunen och får vara lägst 75kr och högst 1000kr och det är bilens ägaren som är ytterst ansvarig för att betala denna avgift. Betala alltid avgiften först och bestrid sedan. 1) I första hand kan du ansöka om rättelse, genom att besöka polisstationen på den ort där du har fått anmärkningen. 2) Om rättelse inte medges kan du bestrida avgiften skriftligen, genom att skicka in ett skrivelse till polisen inom 6 månader. Tänk på att då inkludera bevis som stödjer sin sak, såsom fotografier över platsen. 3) Om skrivelsen inte ger önskat resultat är sista instans att överklaga skriftligt till tingsrätten.

Kontrollavgift: Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen, dvs den ska vara lägst 75kr och högst 1000kr. Betala inte före du har bestridit avgiften. 1) Börja med att ta kontakt med den markägare eller parkeringsbolag som utfärdat avgiften och ange dina skäl för bestridandes. 2) Upprepa bestridandet om det inte gick igenom vid första försöket, främst för att undvika att betalningskravet inte ska lämnas till indrivning. I sådana fall måste markägaren/parkeringsbolaget få saken prövad i domstol som ett sedvanligt tvistemålsförfarande.

Sammanfattningsvis beror svaret på om det rör sig om en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift. Troligen står det på din parkeringsbot vilken form det rör sig om. Det bör dock nämnas att det faktum att det var svårt att se skylten pga det var mörkt inte är en giltig grund för bestridande, då det åligger föraren att ta redan på vad som gäller på parkeringsplatsen. Om du väljer att bestrida boten så rekommenderar jag dig därför att bifoga bilder från den aktuella platsen, för att tydligt påvisa att det råder tveksamheter kring vilken parkeringsplats som skylten hänför sig till (då detta kan vara en giltig grund för att häva boten).

Referens: https://www.motormannen.se/radgivning/parkering/felparkering-och-avgifter/

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BookRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo