Bestämma om barnets boende

2017-08-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min sambo har en dotter som bor hos sin mamma. Och min sambo har umgänge med sin dotter varannan helg. Nu är min frågan är det rätt att låta sitt barn vara hos sin styvfar varannan vecka om biologiska pappa inte har godkänt det eller vill inte det. Eftersom mamman och styvpappa inte bor i hop längre.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Det är många faktorer som spelar roll i utredningar kring barn. Det går därför endast svara generellt hur man resonerar när sådana beslut ska fattas. Den största faktorn är barnets förmåga att fatta egna beslut som därmed grundar sig i barnets ålder. Om ett större barn, dvs 13-14 års ålder, har starka invändningar kring sitt boende så lyssnar myndigheterna på det och tar det i beaktande i sitt beslut.

Ett barn som är yngre än 11-12 år har inte riktigt samma möjlighet att få besluta kring frågor om denne själv. Har föräldrarna gemensam vårdnad bestämmer de tillsammans angående frågor gällande barnet, har de inte det är det den föräldern som är vårdnadshavare som har den rättigheten (eller snarare skyldigheten).

Frågan blir därmed om föräldrarna har gemensam vårdnad och om det gäller ett litet barn. I sådant fall behöver nog modern ange särskilda skäl för att ha barnet boende på detta vis. Om modern inte kan finnas tillgänglig för barnet så kan fadern kräva att vara den ombesörjande.

Jag kan rekommendera föräldrar, som inte är överens i frågor gällande barnen, att ta kontakt med kommunen för samarbetssamtal. Varje kommun ska kunna erbjuda föräldrar ett sådant innan frågan överlåts till rätten att besluta.

Jag hoppas ni fått någorlunda vägledning i frågan och att ni kommer kunna lösa detta.

Lycka till!

Jennie Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?