Beslut om likvidation av ekonomisk förening

2018-01-06 i Föreningar
FRÅGA
Hej!Jag är medlem och arbetar aktivt i en ekonomisk förening med ca 10 medlemmar. Av olika anledningar är det nu aktuellt att sälja verksamheten och tillgångarna för att därefter likvidera föreningen. Min funderingar gäller huruvida styrelsen har mandat att fatta beslut om en försäljning, vilket i praktiken innebär att verksamheten kommer drivas vidare i annans regi, eller om detta är ett beslut som ska tas i en ordinarie alternativt extra föreningsstämma.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lagen om ekonomiska föreningar (kap. 11) återfinns regler om vad som gäller vid frivillig likvidation.

Föreningsstämman beslutar om att föreningen ska gå i likvidation (11 kap. 1 § 1 stycket). Ett beslut om likvidation är giltigt endast om det har biträtts av minst två tredjedelar av de röstande (11 kap. 1 § 2 stycket). I stadgarna får dock ha tagits in längre gående villkor för att beslutet ska vara giltigt (7 kap. 32 § 2 stycket).

Beslut om likvidation kan tas upp på en extra föreningsstämma. Det gäller då särskilda kallelseregler för stämman. Se 7 kap. 17 § 2 stycket och 7 kap. 20 § 1 stycket 3 punkten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (554)
2022-01-25 När avslutas medlemskapet i föreningen?
2022-01-20 Vem beslutar om kostnadsfördelningen mellan olika verksamhetsgrenar i en samfällighetsförening?
2022-01-18 Kan ordföranden ensam fatta beslut?
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?

Alla besvarade frågor (98668)