Beslut om likvidation av ekonomisk förening

Hej!

Jag är medlem och arbetar aktivt i en ekonomisk förening med ca 10 medlemmar. Av olika anledningar är det nu aktuellt att sälja verksamheten och tillgångarna för att därefter likvidera föreningen. Min funderingar gäller huruvida styrelsen har mandat att fatta beslut om en försäljning, vilket i praktiken innebär att verksamheten kommer drivas vidare i annans regi, eller om detta är ett beslut som ska tas i en ordinarie alternativt extra föreningsstämma.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lagen om ekonomiska föreningar (kap. 11) återfinns regler om vad som gäller vid frivillig likvidation.

Föreningsstämman beslutar om att föreningen ska gå i likvidation (11 kap. 1 § 1 stycket). Ett beslut om likvidation är giltigt endast om det har biträtts av minst två tredjedelar av de röstande (11 kap. 1 § 2 stycket). I stadgarna får dock ha tagits in längre gående villkor för att beslutet ska vara giltigt (7 kap. 32 § 2 stycket).

Beslut om likvidation kan tas upp på en extra föreningsstämma. Det gäller då särskilda kallelseregler för stämman. Se 7 kap. 17 § 2 stycket och 7 kap. 20 § 1 stycket 3 punkten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda BlombergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000