Beslut om barnets boende vid gemensam vårdnad

2016-12-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Jag och min exsambo har varit separerad sedan 2004 och har en son på 15 år och vi har gemenskap vårdnaden över våran son. Vi har honom varannan vecka. Samarbete har gått upp och ner mellan henne och mig men, ibland vill hon bestämma och besluta saker och ting utan mitt tillstånd och våran son.Jag tror att våran son vill inte såra varken mig och hans mamma så, han gör som hans mamma säger även det är min vecka.Jag frågar ibland var han vill bo och då får jag svar från honom var jag vill och jag har alltid svarat att jag vill förstås att han ska bo hos mig när det är min vecka, förstås. Till exempel denna år är det dags för gymnasiet val och det är öppet hus på gymnasie skolorna. Det skulle vara då min vecka så, ringde hans mamma och sa rakt ut till mig att han ska bo hos henne eftersom hon tyckte att det är bekvämast för henne. Jag pratade med min son och jag fick svar från honom vad jag vill. Jag sa till honom att jag vill att han ska bo hos mig eftersom det är min vecka. Jag sa till sonen att jag vill att du ska bo hos mig och jag vill följa mig till öppet hus då. Jag tänkte varför fick inte jag hämta min son som vanligt och hon får helt enkel komma till mig och min son och vi går alla 3 till öppet hus. Tyvärr går det inte prata med hans mamma eftersom det är som att prata med en vägg. Vad säger lagen om detta och får ena föräldern bestämma saker utan andra förälderns tillstånd. Även om det är pappa vecka.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom att ni har gemensam vårdnad över er son har ni ett gemensamt ansvar för er sons personliga förhållanden och ni ska se till att hans behov blir tillgodosedda, 6 kap 2§ Föräldrabalken (FB). Som vårdnadshavare har man även rätt och skyldighet att besluta i frågor rörande sitt barns personliga angelägenheter enligt 6 kap 11§ FB, och eftersom att ni har gemensam vårdnad tillfaller denna rätt er båda tillsammans, 6 kap 13§ FB. Detta innebär att den ena vårdnadshavaren inte kan besluta i frågor rörande barnet utan den andra vårdnadshavarens samtycke. Denna regel är till för att skydda barnets rätt till en god kontakt med båda föräldrarna, så att t ex en av vårdnadshavarna inte utan den andra vårdnadshavarens samtycke kan flytta med barnet eller avgöra var barnet ska bo. I ert fall innebär denna regel att barnets mamma inte får besluta om barnets boende på egen hand, detta ska ni göra tillsammans.

Man kan som vårdnadshavare avtala om barnets boende. Om avtalet är skriftligt och socialnämnden godkänner det, vilket de ska göra om innehållet är till barnets bästa, så ska det gälla, 6 kap 14a§ st. 2 FB. Om det senare visar sig att en förälder inte följer avtalet kan det verkställas, alltså genomföras med tvång. Det får på så sätt samma verkan som en dom.

Om du och barnets mamma tidigare har ingått ett sådant avtal har du alltså möjlighet att få det verkställt, vilket innebär att hon inte kommer att kunna besluta att barnet ska bo hos henne när det är din vecka. Om ni inte redan har avtalat kan det vara bra att göra det för att undvika liknande problem i framtiden.

Om barnets mamma inte går med på att avtala om boendet så finns det en möjlighet att ansöka om samarbetssamtal hos socialtjänsten. Socialtjänsten erbjuder dessa samtal som en metod för att lösa vårdnadsrelaterade konflikter, 5 kap 3§ Socialtjänstlagen.

En annan möjlighet för dig att vända dig till domstolen som i sin tur kan besluta om hur boendet ska se ut, 6 kap 14a§ FB. Det kan dock vara bra att vara medveten om att domstolstvister i vissa fall kan vara mycket kostsamma och mentalt påfrestande för alla inblandade parter, särskilt krävande är det ofta för barnet som föräldrarna tvistar om.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3551)
2020-11-30 Kan halvsyskon eller kusiner ärva?
2020-11-30 Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?
2020-11-30 Ändring av barns folkbokföringsadress

Alla besvarade frågor (86897)