Beslut om att ändra stadgar per capsulam

Vi är en ideell förening som erbjuder olika aktiviteter åt våra medlemmar. Från 2014 till 2022 hade vi bara några få medlemmar och stadgarna utformades därefter och får att ändra stadgarna skrevs då "För beslut krävs kvalificerad majoritet av rösterna vid närvaro av minst 2/3 delar av alla medlemmar". Under senaste året har verksamheten utökats och de som deltar i aktiviteterna, för att visa sin uppskattning, som sympatisörer har anmält sig som medlemmar som numera överstiger 100 personer. Vi måste ändra stadgarna för att anpassa dem till den nya verksamheten men det är helt omöjligt att vi kan samla nästan 70 personer till årsmöte. Vilken lösning blir då möjlig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att ändra beslutsreglerna krävs det att stadgarna ändras, vilket då måste göras på ett årsmöte/extramöte (om det inte i stadgarna framgår att stadgarna t ex enbart får ändras på ett årsmöte). Jag tolkar din ärendebeskrivning så att du gjort bedömningen att det inte är möjligt för 2/3 av medlemmarna i föreningen att närvara på ett och samma möte. Frågan blir då hur vi trots detta kan få till stånd ett beslut att ändra stadgarna.


Utgångspunkten är att en stämma ska hållas fysiskt men om samtliga medlemmar skulle samtycka till det går det att istället hålla en s k per capsulam stämma (dvs utan att medlemmarna fysiskt behöver närvara). Beslutsförfarandet skulle då kunna gå till så att ett e-post meddelande skickas ut till samtliga medlemmar som får möjlighet att rösta för eller emot stadgeändringen innan ett visst datum. Förutsatt att (i) 2/3 medverkar vid beslutet (ii) en kvalificerad majoritet röstar för stadgeändringen och (iii) samtliga medlemmar samtycker till att stämman hålls på detta sätt torde det vara möjligt att få till stånd en ändring utan ett fysiskt sammanträde. 


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp! Om det kvarstår några frågor är du välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline. Om du har några frågor angående mitt svar kan du nå mig på Hugo.Clemedtson@lawline.se.  

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000