Beslut mot stadgarna i ideella föreningar

2019-11-18 i Föreningar
FRÅGA
Hej!Vi är en ideell förening som har arbetat med ändringar av våra stadgar som vi hoppas få igenom på årsmötet. Dock har det uppstått ett problem då några i styrelsen anser att vi ska gå emot den Dagordning för årsmöte som regleras i stadgarna och lägga till en punkt för att på så sätt enligt dem kunna välja den nya styrelsen enligt de nya stadgarna istället för de nu gällande. Jag anser att det inte är möjligt att göra på detta sätt. Enligt den info jag hittat är inte årsmötet legitimt om man inte följer stadgarna. Vad är det som gäller?Hälsningar Annica
SVAR

Hej!

Tack för att du valde att komma till Lawline med din fråga!

Ideella föreningar har ingen egen lag som reglerar hur de ska fungera. Det betyder att när man har med ideella föreningar att göra, får man använda sig av rättsprinciper (regler som genomsyrar alla associationsregler). En av de kanske mest framträdande rättsprinciper inom området är den legala vikten av stadgarna som bestämts.

Det betyder, som du säger, att går ett beslut mot stadgarna så gäller det inte. Det är mycket viktigt för medlemmarna i alla typer av associationer att stadgarna som valts inte avfärdas utan deras samtycke.

Då stadgarna slutgiltligen är ett skydd för medlemmarna, så har en annan princip utkristalliserat sig, s.k SAS- principen (samtliga aktieägares samtycke). Kort menar principen att så länge alla aktieägare samtycker till ändringen så blir den ogiltig även om det går mot stadgarna.

Det betyder att ni som sitter i styrelsen behöver fråga medlemmarna om frågan, och det är inget ni kan bestämma själva.

Hoppas det besvarade din fråga.

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (377)
2020-01-25 Fråga om styrelsearvode i ideell förening
2019-12-23 Vilken lag gäller rörande protokoll?
2019-12-22 Företag medlem i ideell förening?
2019-12-19 Kan styrelsen i en ideell förening besluta om att byta ut föreningens revisor?

Alla besvarade frågor (76587)