Beräkning av tillgångar vid makes död

2016-08-29 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej, min man och jag är gifta, med två gemensamma döttrar och min man har också en son sedan tidigare. Om han dör före mig får ju sonen ut sitt arv direkt (och vi har inte för avsikt att begränsa detta till laglotten). Undrar dock hur tillgångarna beräknas, om hans andel även beräknas på "mina tillgångar" i form av mina sparkonton, ev ärvda tillgångar från min släkt od? Och kan denna del begränsas genom att göra detta till min enskilda egendom, genom gemensamt avtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

All egendom som någon av makarna äger utgör giftorättsgods och delas lika mellan makarna enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (1987:230) ÄktB vid den bodelning som görs i samband med att en make dör. För att förhindra detta vid äktenskapsskillnad bör ett äktenskapsförord skrivas mellan dig och din man, men eftersom att din fråga snarare rör döden finns en annan lösning. Genom en bestämmelse i i 12 kap. 2 § ÄktB kan den efterlevande maken bestämma att bodelning inte kommer ske utan att var och en behåller sitt giftorättsgods. Detta är fördelaktigt om du har mer tillgångar en din make eftersom du isåfall inte behöver dela med dig av det till hans son. Om du har mindre tillgångar än din make bör dock bodelning ske så att all egendom delas lika mellan er.

Vid tillämpning av 12 kap. 2 § ÄktB kommer du att få behålla din egendom men inte ta del av hans med full äganderätt. När det gäller din makes egendom kommer den att tillfalla dig med fri förfoganderätt enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (1958:637) (ÄB)med undantag av 1/3 som tillfaller din makes son. Sonen kan välja att avstå från sitt arv till förmån för dig enligt 3 kap. 9 § ÄB och får då vänta på sitt arv tills även du har dött.

Fri förfoganderätt innebär att du kan göra vad du vill med denna egendom utom att testamentera bort den. Om sonen tagit ut sitt arv innan din död kommer dina döttrar få dela på det som du efterlämnar samt det som finns kvar från din make efter att sonen fått sin del.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har några övriga funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll