Beräkning av storlek på kvarlåtenskapen

Min far har avlidit han hade tillgångar på ca : 650.000kr och skulder på ca:100.000kr , jag är särkullbarn och hans maka lever. Vad blir ev.kvar på sista raden för mig att ärva,jag skall väl ha 50% på kvarlåtenskapen då jag ej har några biologiska syskon.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda reglerna i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Händelseförlopp vid din fars bortgång

Ett äktenskap avslutas när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning mellan makarnas gemensamma giftorättsgods göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Huvudregeln är att makarnas egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). Den efterlevande maken får då häften av det gemensamma giftorättsgodset med full äganderätt. Den andra halvan går till den avlidnes makens dödsbo och det beloppet tillsammans med eventuell enskild egendom är alltså det arv som ska fördelas efter din fars bortgång (hans kvarlåtenskap).

Beräkning av kvarlåtenskap

I detta fall utgår jag från de summor som du angett i frågan. I och med att jag inte vet hur mycket tillgångar din fars maka har utgår jag från att 650 000kr är summan på det gemensamma giftorättsgodset. I verkligheten kommer dock hennes tillgångar också räknas in i summan på giftorättsgodset. Men eftersom dessa uppgifter inte finns med i frågan är min utgångspunkt istället att det finns gemensamt giftorättsgods till ett värde av 650 000kr och skulder på 100 000kr. Efter att ha gjort avdrag för skulder är värdet på giftorättsgodset 550 000kr. Detta ska därefter delas lika mellan makarna det vill säga är din fars kvarlåtenskap 275 000kr (550 000/2). Om din far inte har testamenterat bort någon del av kvarlåtenskapen kommer du som bröstarvinge ärva hela summan (arvslotten).

Bröstarvingars arvslott

När en person avlider och det inte finns något testamente är det bröstarvingar som först och främst ärver. Med bröstarvingar menas släktingar i rakt nedstigande led från den avlidne alltså barn eller ifall barnen inte lever barnbarn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). I ditt fall tolkar jag det som att det inte finns ett testamente. Det kan dock vara bra att veta att du som bröstarvinge alltid har rätt till din laglott även i de fall det funnits testamente som angett något annat (hälften av arvslotten).

Särkullsbarns arvsrätt går före efterlevande makens arvsrätt

Barn tillhör den första arvsklassen och har då som utgångspunkt rätt att dela lika på den avlidne förälderns kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). När det finns en efterlevande make så har dock denne rätt att ärva framför barnen men detta gäller endast gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det betyder att du som särkullsbarn har rätt att få ut ditt arv direkt vid din fars bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Sammanfattning

Utifrån de summor som du angett i frågan kommer du förmodligen ärva 275 000kr det vill säga, precis som du skrev i frågan, hälften av kvarlåtenskapen vid din pappas bortgång. Egentligen ska även din fars makas tillgångar räknas med för att få ut den exakta summan på det gemensamma giftorättsgodset. Dessutom förutsätter detta att din far inte efterlämnat ett testamente som säger något annat. Ett testamente kan dock inte inskränka på din rätt till laglotten (hälften av arvslotten). Laglotten i detta fall skulle vara 275 000 kr/2= 137 500 kr. Slutligen har du som särkullsbarn rätt att få ut ditt arv direkt vid din fars bortgång.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba KristenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning