Beräkning av särkullbarns arvslott

Hej! Min pappa avled nyligen och han hade tre barn sen tidigare, plus att han hade två barn med min mamma. De var gifta och har ca 3 miljoner i tillgångar. Det vi undrar är hur mycket hon måste betala ut i laglott till särkullbarnen? Är det så att hon får 50%, sen delar vi 5 barn på de andra 50%? Och då får hon behålla 20% som är deras gemensamma barns del? Det hon ska betala ut till 30 % till särkullbarnen?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det låter som att du till största del har koll på förfarandet! För säkerhets skull formulerar jag dock ett så förklarande svar som möjligt.

Som jag uppfattar situationen så hade din pappa tre särkullbarn och två gemensamma barn med din mamma, varav du är ett av de gemensamma barnen. Det innebär att ni är fem bröstarvingar som ska dela på hans arv. Eftersom att det inte verkar finnas något testamente efter din pappa som fördelar tillgångarna annorlunda, kommer jag endast att utgå från ärvdabalkens regler.

Precis som du säger, så har samtliga bröstarvingar en ostridig rätt till sin laglott i arv. Laglotten är halva arvslotten, vilket framgår av 7:1 ärvdabalken (ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Eftersom att din pappa var gift med din mamma vid hans bortgång, så ska hans kvarlåtenskap enligt huvudregeln i 3:1 ÄB först tillfalla henne. När det finns särkullbarn på den avlidnes sida så gäller detta dock endast om dessa har avstått från sitt arv – vilket de inte verkar ha gjort i ditt fall. Därmed har de alltså rätt till sin laglott. Laglotten delas dock inte ut automatiskt till dem, utan för att få ut sin laglott så måste de påkalla jämkning av testamentet enligt 7:3 ÄB.

Med stöd av det ovanstående kan vi konstatera att halva arvslotten kommer att tillfalla din mamma medan den andra halvan kommer att utgöra bröstarvingarnas laglotter. Denna summa ska delas lika mellan er (2:1 ÄB). Beroende på hur man rent matematiskt uttrycker det så blir det alltså en tiondel vardera av hela din pappas kvarlåtenskap, alternativt och kanske lättare uttryckt en femtedel vardera av den halva som utgör laglotten.

Genom särkullbarnens jämkande av testamentet kommer de tilldelas denna summa, medan huvudregeln är att den laglott som tillhör er gemensamma barn ska tilldelas er mamma som efterlevande maka enligt principen i 3:1, så som du har skrivit. Det finns visserligen ingenting som hindrar er från att kräva ut er laglott på samma sätt som särkullbarnen vid detta tillfälle om ni så skulle önska, men att ni avstår att göra det just nu innebär inte på något sätt att ni går miste om den, utan ni kommer då att tilldelas den senare vid er mammas bortgång.

Hoppas att detta klargjorde situationen ytterligare!

Med vänliga hälsningar, 

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”