Belastningsregister och körkortstillstånd

2015-03-08 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Jag är 15 år. Jag och en kompis åkte fast när vi snodde en Ipad och fick en prick för detta. Nu undrar jag om vi inte får ta körkortet fören vi fyller 20?
SVAR

Hej!

Att du fått en "prick i registret" innebär mer formellt att du nu finns noterad i belastningsregistret.
Om du dömts till böter står noteringen kvar i fem år enligt 17 § punkt 9 Lag om belastningsregister. Noteringen kan dock kvarstanna längre om du döms för ny brottslighet innan den tidigare gallrats, enligt 18 § samma lag.

En notering är nästan enbart tillgänglig för domstolar och myndigheter. Det innebär till exempel att du, om du skulle begå nya brott, kommer att få en annan bedömning av vilket straff som är lämpligt. Vid upprepad brottslighet anser man att det finns större skäl att döma till strängare straff. Beträffande framtida arbete så kan noteringen påverka om det gäller arbete på myndighet eller domstol, för en detaljerad lista se 10 § och framåt i Förordningen om belastningsregister. När det gäller annat arbete har endast verksamheter som bedriver psykiatrisk vård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom, eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott rätt att få ett utdrag ur registret, se 10 § Lag om belastningsregister och 21 § Förordningen om belastningsregister.

När det gäller körkortstillstånd är det Länsstyrelsen som beslutar om detta och de har enligt 10 § 6 punkten i Förordningen om belastningsregister rätt att utfå ett utdrag. Länsstyrelsen gör en bedömning om personen är lämplig för körkort, se 3 kap 2 § Körkortslagen. Enligt 3 kap 9 § Körkortslagen kan Länsstyrelsen bestämma en tid som måste förflyta innan personen kan få tillstånd, en så kallad spärrtid som kan vara från en månad till tre år. Det är denna spärrtid som eventuellt skulle kunna aktualiseras i ditt fall. Vid bedömningen av hur lång spärrtiden ska vara gör Länsstyrelsen en helhetsbedömning av ditt fall, där de framförallt läser domen. Tiden beror dels på vilken typ av brott det gäller. De brott som normalt kan leda till en spärrtid är narkotikabrott, olovlig körning och annan liknande brottslighet som tyder på olämplighet att framföra fordon. En mindre stöld bör inte påverka dina möjligheter att ta körkort så förutsatt att du framöver avhåller dig från brottslighet så kan du nog vara lugn!

Mvh

David Ingvarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1270)
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (81859)