Belastningsregister och innebörden av begränsat utdrag

2016-11-17 i Påföljder
FRÅGA
Hur länge finns misshandel, villkorlig dom (dagsböter) kvar i belastningsregistret? Innan det gallras? 5 eller 10 år? Registerutdrag med begränsat utdrag, vad innebär det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Hur länge en uppgift finns kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd du får. I lagen (1998:620) om belastningsregister 17 § kan du läsa om när olika typer av påföljder gallras (tas bort) ur belastningsregistret.

Enligt lagen om belastningsregister 17 § 4 a punkten ska uppgifter om din villkorliga dom för misshandel i belastningsregistret gallras efter tio år. Om du var under 18 år när brottet begicks ska uppgifterna i belastningsregistret gallras efter 5 år, se lagen om belastningsregister 17 § 4 b punkten.

Enligt lagen (1998:620) om belastningsregister 9 § har en enskild rätt att en gång per kalenderår ta del av uppgifter i ett begränsat utdrag ur belastningsregistret om sig själv. De brott som syns i ett begränsat utdrag ur belastningsregistret är samtliga sexualbrott och barnpornografibrott samt även uppgifter om mord, dråp, grov misshandel, människorov, människohandel, grovt rån och olaga tvång.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1341)
2020-10-21 Finns det möjlighet att få avtjäna mitt straff med fotboja?
2020-10-21 Vilka överväganden gör domstolen vid påföljdsval i brottmål?
2020-10-20 Inte råd att betala strafföreläggandet
2020-10-20 När får man ansöka om att få livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt straff?

Alla besvarade frågor (85217)