Behovsprincipen när samboförhållande upphör

2015-09-24 i Bodelning
FRÅGA
Sonen står som ägare på hundra procent på en bostadsrätt. Vad händer vid en separation med sin flickvän. Dem har ett gemensamt barn. Sonen står på kontraktet och är den som tagit lånet. Kan rätten dömma till hennes förmån vid en separation?
SVAR

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga så bor din son tillsammans med sin flickvän i en bostad som han står som ägare på. Detta innebär att din son och hans flickvän i juridisk mening är att betrakta som sambor, detta gör att Sambolagen blir aktuell. Frågan rör sedan om din sons sambo kan få rätt till bostadsrätten vid en separation.

När ett samboförhållande uppför av något annat skäl än att de samboende ingår äktenskap ska, om någon av dem begär det, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, detta står i 8 § Sambolagen. Det innebär alltså att vi måste ta reda på huruvida bostadsrätten är att räkna så som samboegendom eller inte.

Med samboegendom förstås sådant gemensamt bohag samt bostad som de samboende har förvärvat för gemensamt bruk, 3 § Sambolagen. Detta betyder alltså att om bostaden var förvärvad innan samboförhållandet inleddes och inte var tänkt som en gemensam bostad från början så är den inte samboegendom och kommer inte att vara med i en eventuell bodelning. Om bostadsrätten däremot införskaffades för gemensamt bruk så räknas den som samboegendom, oavsett vem som står som ägare på den, och ska delas lika vid en eventuell bodelning.

När det är fastställt vad som ska ingå i själva bodelningen läggs värdet av egendomen ihop och delas sedan lika mellan samborna. Hur detta går till närmare framgår av 12-14 § Sambolagen. När detta är gjort sker själva fördelningen av det gemensamma bohaget och bostaden. Fördelningen kallas för lottläggningen och det är då det bestäms vilken sambo som ska få vilken egendom på sin lott. Som huvudregel har en sambo rätt att få den egendom som han eller hon äger på sin lott.

Det som kan komma att bli aktuellt i just detta fallet är behovsprincipen som finns i 16 § 2st Sambolagen. Principen är ett undantag från huvudregeln att en sambo har rätt att få sin egendom på sin lott och innebär att det är den av samborna som bäst behöver bostaden som kommer att få den. För att fastställa vem som är i störst behov av bostaden görs en helhetsbedömning där många faktorer kan vägas in. En betydande faktor som kan tala för den ena sambon är om den efter separationen skulle få enskild vårdnad om barnet eller om barnet huvudsakligen ska bo hos den. Andra faktorer som bör tillmätas betydelse vid prövningen är en sambos ålder, eventuella handikapp och hälsa i övrigt samt närheten till arbete och möjlighet att få tag i en ny bostad. Efter en behovsprövning skulle alltså bostadsrätten kunna tillfalla din sons sambo.

En sak att komma ihåg är dock att även om en sambo anses ha störst behov av bostaden måste det dessutom, med hänsyn till omständigheterna i övrigt, anses skäligt gentemot den andra sambon att denne mister viss egendom till förmån för den förstnämnda.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2650)
2020-10-26 Vad händer om min make går bort före mig när det endast finns särkullbarn i familjen?
2020-10-25 Hur värderas egendom vid bodelning och hur får avtalet se ut?
2020-10-25 Hur delar man tillgångarna i bodelning?
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand

Alla besvarade frågor (85464)