Behövs underskrift för upphörande av hyreskontrakt?

2016-06-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Vi är ett par som hyr lägenhet i förstahand, men kontrakt på obestämd tid. Gjorde en förfrågan om uppsägningstid via mail då vi önskade finna billigare boende. Fick, svar (2 månaders uppsägningstid) - skrev att vi skulle komma och skriva på veckan därefter. Fick förhinder och kunde ej gå dit. Glömde i all hast att maila och säga att vi ändrat oss.Nu vill vår hyresvärd att vi flyttar ut (2 månader efter förfrågan). De menar att mailet representerade avsikt att flytta, och har nu kontrakterat ut lägenheten till ny hyresgäst. Att detta inträffat mailas till oss en vecka innan vi skall, enligt dem, flytta ut.Vi förstår att det har varit missvisande kommunikation, men vi har fortfarande inte skrivit på att vi skall flytta. De erkänner att de har felat i deras administrative arbetsuppgifter, och inte dubbelkollat om vi ville flytta eller ej. De kvarhåller dock att den nykontrakterade personen skall flytta in.Vi undrar därför om det nya kontraktet är giltigt?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Eftersom ert kontrakt är på obestämd tid är det följande regler som gäller, jag förutsätter att ni har bott längre än 3 månader i lägenheten. Skulle det vara så att ni inte har bott mer än tre månader i lägenheten har er hyresvärd rätt att säga upp hyresavtalet muntligen, eller som skett i ert fall att ni har sagt upp avtalet och hyresvärden har bekräftat detta.

I 12 kap 3 § Jordabalk (1970:994), JB, stadgas det att hyresavtal på obestämd tid skall sägas upp för att upphöra, om hyresvärden är den som säger upp avtalet kan hyresgästerna ha besittningsskydd, d.v.s. rätt till förlängning vad gäller bostadslägenheter.

Vidare i 12 kap 8 § JB, stadgas det att en uppsägning ska vara skriftlig om hyresförhållandena har varat längre än tre månader i rad, så det är alltså inte ok att uppsägningen är muntlig om ni har bott i lägenheten i mer än tre månade i rad, då måste uppsägningen ske skriftligen. Fjärde stycket i samma paragraf stadgar att hyresvärden genom rekommenderat brev ska skicka uppsägningsdokumenten till er för underskrift, datumet på postkvittot vid uthämtningen av det rekommenderade brevet är det datum som avgör när ni ska flytta från lägenheten. För er del är det alltså den dagen ni hämtar ut brevet och två månader framåt. Dessvärre anses delgivningen ha skett även om brevet aldrig kommit fram till er.

12 kap 68 § JB stadgar att det i varje län finns en Hyresnämnd som ni kan hänföra tvisten till om ni inte får bo kvar och er hyresvärd går med på att utföra uppsägningen på rätt sätt, vilket hen uppenbarligen inte har gjort i ert fall. Till att börja med kommer nämnden att medla i tvisten och om det inte kommer någonstans kommer de vidare att lämna ett avgörande. Här hittar ni hemsidan till Hyresnämnden: http://www.hyresnamnden.se/, viktigt är att ni hör av er till rätt län.

Se Jordabalk (1970:994) här: här

Hoppas att ni fått svar på Er fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll