Behövs målsmans underskrift för ett barn som är över 18 år?

2019-05-02 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, jag undrar kan en skola kräva målsmans namnteckning på ett kontrakt för att åka med till en Berlinresa även om eleven är 18 och är myndig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga kan besvaras med hjälp av föräldrabalkens (FB) bestämmelser. I 6 kap 2 § 1 st FB stadgas att ett barn står under föräldrarnas vårdnad till dess att barnet fyller 18 år. Detta innebär att föräldrarna har ett juridiskt vårdnadsansvar fram till att barnet fyller 18 år. Ansvaret innebär mer precist att föräldrarna ska sörja för barnets personliga förhållanden och barnets rätt till omsorg, trygghet och en god fostran, 6 kap 1 § och 6 kap 2 § 2 st FB. Efter att barnet fyllt 18 år har föräldrarna varken någon rätt eller skyldighet att utöva vårdnaden eftersom den som är 18 år är myndig och inte längre har någon vårdnadshavare. Svaret på din fråga är att skolan inte kan kräva målsmans namnteckning för att en elev som är 18 år ska få åka på en resa då den som är 18 år inte längre har någon målsman/vårdnadshavare.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3353)
2019-07-15 Vilka kostnader ska respektive part stå för när samboförhållandet upphör?
2019-07-09 Kan min make/sambo kräva mig att betala 50% av hushållets räkningar om vi inte bor ihop?
2019-07-08 Gemensam egendom
2019-07-05 Medgivande från båda vårdnadshavare

Alla besvarade frågor (71218)