Behövs målsmans underskrift för ett barn som är över 18 år?

2019-05-02 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, jag undrar kan en skola kräva målsmans namnteckning på ett kontrakt för att åka med till en Berlinresa även om eleven är 18 och är myndig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga kan besvaras med hjälp av föräldrabalkens (FB) bestämmelser. I 6 kap 2 § 1 st FB stadgas att ett barn står under föräldrarnas vårdnad till dess att barnet fyller 18 år. Detta innebär att föräldrarna har ett juridiskt vårdnadsansvar fram till att barnet fyller 18 år. Ansvaret innebär mer precist att föräldrarna ska sörja för barnets personliga förhållanden och barnets rätt till omsorg, trygghet och en god fostran, 6 kap 1 § och 6 kap 2 § 2 st FB. Efter att barnet fyllt 18 år har föräldrarna varken någon rätt eller skyldighet att utöva vårdnaden eftersom den som är 18 år är myndig och inte längre har någon vårdnadshavare. Svaret på din fråga är att skolan inte kan kräva målsmans namnteckning för att en elev som är 18 år ska få åka på en resa då den som är 18 år inte längre har någon målsman/vårdnadshavare.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3386)
2019-10-20 Byta efternamn på barn vid ensam vårdnad
2019-10-20 Kan mina svärföräldrar bevittna en framtidsfullmakt?
2019-10-18 Är det lagligt att mina barn ger mig penninggåvor?
2019-10-10 Hur skall jag få min ex-flickvän att flytta ut från min lägenhet?

Alla besvarade frågor (73843)