Behövs en framtidsfullmakt om jag skrivit testamente?

Om man har skrivit ett testamente skall man då också ha en framtidsfullmakt

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett giltigt testamente förutsätter inte att du har en framtidsfullmakt, du behöver alltså inte en framtidsfullmakt enbart för att du skrivit ett testamente.

Jag kommer berätta kort om särdragen för ett testamente och en framtidsfullmakt nedan.

Ett testamente innebär att du skriftligt beskriver hur dina tillgångar ska fördelas den dagen du går bort. Testamentet träder i kraft den dagen du dör. Ett testamente är giltigt så länge formkraven uppfyllts. Formkraven för ett testamente är att testamentet är skriftligt, har bevittnats av två vittnen samt att du och vittnena skriver under testamentet (10 kap. 1 § ärvdabalken).

En framtidsfullmakt innebär att du väljer vem eller vilka som ska företräda dig och ha hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ha hand om dem själv (1 § lag om framtidsfullmakter). En framtidsfullmakt träder därför i kraft när du fortfarande lever.

I fullmakten skriver du vem som ska vara fullmaktshavare, vilka befogenheter som fullmaktshavaren har och i vilka situationer som fullmaktshavaren får företräda dig (5 § lag om framtidsfullmakter). En framtidsfullmakt träder i kraft den dagen du inte längre kan ha hand om dina angelägenheter på grund av att du blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande (1, 9 §§ lag om framtidsfullmakter). En framtidsfullmakt ska vara skriftlig, ha bevittnats av två vittnen och undertecknats av dig och vittnena för att vara giltig (4 § lag om framtidsfullmakter).

Sammanfattningsvis har ett testamente och en framtidsfullmakt olika funktioner. Ett testamente behandlar hur din kvarlåtenskap ska fördelas och genom en framtidsfullmakt kan du i förtid utse någon som ska företräda dig i dina angelägenheter om du i framtiden inte kan företräda dig själv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice NordlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”