Behöver testamente registreras?

2018-01-19 i Testamente
FRÅGA
Hej behöver vi registrera ett inbördes testamente mellan makar där det finns önskan om hur arvet ska behandlas mellan gemensamma och särkullbarn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta huruvida det krävs att man registrerar ett testamente eller inte för att det ska vara giltigt.

Om ni har en särskild önskan om hur arvet efter er ska fördelas kan det vara bra att skriva ett testamente. I 10 kap. 1 § ärvdabalken framgår formkrav för ett testamente.

Formkraven i bestämmelsen innebär att ett testamente måste upprättas skriftligen med två vittnen. I vittnenas samtida närvaro ska testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift. Vittnena ska bestyrka handlingen med sina namn och de ska äga kännedom om handlingens egenskap av testamente. Det står däremot testator fritt att låta dem veta testamentets innehåll eller inte.

I 10 kap. 4 § ärvdabalken regleras vidare vilka som inte får vara testamentsvittnen. Till exempel får inte följande personer vara vittne till ett testamente: testators make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller den som är hans eller hennes syskon. (Observera att detta endast utgör ett exempel på vilka som inte får vara testamentsvittnen enligt bestämmelsen.)

Ett testamente ska däremot inte registreras någonstans för att vara giltigt. Man bör dock se till att det förvaras på en bra och säker plats. Man kan exempelvis förvara testamenten på bankfack.

Det kan finnas angelägenhet att ta hjälp av en jurist för att upprätta ett testamente. För ytterligare rådgivning eller för att boka tid med en jurist är du välkommen att kontakta oss på nummer 08-533 300 04.

Med vänlig hälsning,

Anna Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?