Behöver sambo underrätta socialtjänsten när andre sambon inte får bo kvar

2020-11-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
En anhörig har blivit vräkt av sin sambo. Han meddelade detta skriftligen via sitt ombud. De har ett gemensamt barn i förskoleåldern. Det pågår en tvist avseende boendet vad gäller om det ska utgöra samboegendom eller inte. Han ägde visserligen bostaden innan de bodde där men han köpte den under tiden de var sambo i en annan lägenhet (hos henne), letade annan bostad, ingen annan än de två har bott i nuvarande lägenhet. Försvårande är att han ljugit om inköpsdatumet i 8 år så därav har det blivit en tvist. Men min fråga är, kan man vräka en person när de har gemensamma barn utan att meddela socialtjänsten? Ska inte socialtjänsten informeras av "hyresvärden" (som han anser sig vara) om vräkningen när det är ett barn inblandat. I princip gör han ju sitt barn hemlöst halva tiden av veckan (de har gemensam vårdnad och delar lika på tiden de har barnet Hittills har de alltså låtit barnet bo hela tiden i lägenheten och de vuxna har delat sin tid där halva veckan i taget. Han åker då till annan ort och är med sin nya familj och hon är i en annan lägenhet. Jag vet att man kan vräka sin sambo men hur är det med barn inblandat?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad jag förstår har de kommit överens om att dela på nyttjandet av bostaden halva veckan var. I så fall har ju båda tillgång till bostaden. En fråga av viss betydelse kan kanske vara var mamman är folkbokförd.

Då det pågår en tvist om boendet så kommer ju säkert frågan om vem som ska tilldelas boendet behandlas i domstolen. Huvudregeln är att boendet bara kan tilldelas den som inte äger bostaden om den utgör samboegendom. Samboegendom är bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning (3 § Sambolagen). Det går i vissa fall att överta ett boende även om det skulle visa sig att den inte utgör samboegendom (22 § Sambolagen).

Då det pågår en tvist om samboendet så är ingen hyresvärd och hyresgäst i vanlig mening. Barnet bor dessutom fortfarande i lägenheten och är inte vräkt såvitt jag förstår, så någon direkt anledning att informera socialtjänsten kan inte jag se, såvida inte barnet far illa.

Sammanfattningsvis kan jag inte se någon anledning till att socialtjänsten ska informeras.

Hoppas jag förstått din fråga rätt, annars är du välkommen att skriva en kommentar.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3618)
2021-05-17 Kan föräldrar avtala om enskild vårdnad vid en eventuell skilsmässa?
2021-05-10 Får en framtidsfullmaktsgivare företräda sig själv?
2021-05-10 Kan sambo begära kompensation för obetalt arbete från dödsbo
2021-05-08 Jag har en farbror från

Alla besvarade frågor (92363)