Behöver man lämna Sverige vid ansökan om skilsmässa om man har permanent uppehållstillstånd?

2021-03-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. Har en fråga angående skillsmässa. En vän till mig är från Thailand och vill skilja sig med sin svenska man men han vill inte. Hon har ett barn med sig från Thailand. Vad gäller då? Hon har permanent uppehållstillstånd. Behöver hon lämna Sverige då.Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar som att du undrar om din vän, som har permanent uppehållstillstånd, har rätt att begära ut skilsmässa från en svensk man och äktenskapet har ingåtts i Sverige.

Den som har fått beviljat permanent uppehållstillstånd i Sverige har rätt att bo och arbeta i Sverige på samma villkor som alla andra som är bosatta här, så länge personen är bosatt här.

Återkallande av permanent uppehållstillstånd

Det permanenta uppehållstillstånd kan återkallas om man flyttar från Sverige. Det sker dock inte om en anmälan görs till Migrationsverket om att man vill behålla sitt permanenta uppehållstillstånd under tiden man har flyttat från Sverige. Då kan personen resa utomlands i upp till två år utan att tillståndet påverkas, (7 kap. 7 § utlänningslagen). Uppehållstillståndet kan även återkallas om man döms för ett brott som ger fängelse som påföljd och domstolen beslutar om utvisning, (8a kap. 1 § utlänningslagen).
Skulle det även vara så att man har ljugit i sin ansökan kan även det innebära att uppehållstillståndet återkallas, (7 kap. 1 § utlänningslagen). Du hittar mer information om permanent uppehållstillstånd på Migrationsverkets hemsida.

Det innebär att din vän inte behöver lämna Sverige om hon önskar ta ut en skilsmässa med någon hon inte vill vara gift med.

Betänketid måste beaktas vid skilsmässa

Dock måste betänketid beaktas enligt svensk lag eftersom bara ena maken vill skiljas, detsamma om hennes barn som hon har vårdnad över är under 16 år och hon varaktigt bor med barnet, (5 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken). Trots detta ska det påpekas att man alltid har rätt att driva igenom en skilsmässa. Betänketiden är endast till för att förhindra förhastade skilsmässor. Betänketiden löper minst sex månader från när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken, (5 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Om det är så att den ena maken därefter ändå inte vill skiljas och inte vill skriva under ansökan om skilsmässa, måste den andra maken använda sig av en stämningsansökan och yrka att rätten måste meddela äktenskapsskillnad. När tingsrätten meddelat dom om äktenskapsskillnad, är äktenskapet upplöst, (5 kap. 6 § äktenskapsbalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna återkomma till oss med mer information om omständigheterna.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1096)
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning
2021-10-07 Beräkning av bostadens värde vid bodelning

Alla besvarade frågor (96436)