Behöver man ha med namn och personnummer i testamente?

Funderar på att spara i mitt namn på ett Investeringssparkonto till mina barnbarn samt upprätta ett testamente, vari jag anger att pengarna på detta konto vid mitt dödsfall skall fördelas lika till mina barnbarn och att dessa pengar skall utgöra enskild egendom eller det som kommer i dess ställe skall utgöra enskild egendom. Räcker det att jag i testamentet anger "mina barnbarn", utan att namnge dessa och deras personnummer. Frågar eftersom jag när jag skriver testamentet inte vet framtida barnbarn,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag säga att du inte kan upprätta testamente till förmån för någon som inte är född, eller vars mor är befruktad, vid den tid du går bort. Om ett av dina barnbarn föds flera år efter du gått bort, kan det således inte ta del av testamentet. Detta är en spärregel för att undvika fideikommisser.

Angående din fråga, är det inte ett av formkraven att ange personnummer på de man vill ska ärva genom testamente. De enda formkraven är egentligen att du ska vara över 18, vid sina sinnens fulla bruk och att testamentet bevittnas med två vittnen i samtidig närvaro. Det är således inte heller ett formkrav att ange deras namn. Dock rekommenderar jag det starkt och även att du formulerar det mer utförligt än just ”mina barnbarn”. Ett testamente ska tolkas i enlighet med testators vilja. Om ett av dina barnbarn går bort innan dig kan frågan om du vill att dennes föräldrar ska ha barnbarnets del eller om det exempelvis ska skänkas till en fond i barnbarnets namn uppstå.

Ett testamente är en färskvara och det kan vara bra att formulera det så att det inte finns något anledning att angripa det efter din bortgång, då det för många är det viktigaste avtal man någonsin skriver. Vill du ha hjälp att formulera det utifrån dina önskemål kan du kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning