Behöver man göra en boldening om all egendom är enskild genom äktenskapsförord?

2019-06-09 i Bodelning
FRÅGA
Hur skriver man en bodelning om all egendom är enskild enligt äktenskapsförord? Eller behövs det inte?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Ni behöver nog inte göra en bodelning

Det behövs inte göras en bodelning om all egendom är enskild egendom (ÄktB 9 kap. 1§ första stycket). Som utgångspunkt ska ju en bodelning göras om ett äktenskap avslutas, men det förutsätter att det finns saker att dela upp. Endast den egendom ni har gemensamt ska som huvudregel vara med i bodelningen (ÄktB 10 kap. 1§). Det finns 3 ganska ovanliga undantag från regeln om att ni inte ska göra en bodelning, jag räknar upp dem här nedanför (i punkt 1-3).

Undantag när ni skulle kunna göra en bodelning:

1.Om någon vill ta över en gemensam bostad

Om någon av er vill överta den andra makens bostad, trots att det är enskild egendom, så ska ni göra en bodelning (ÄktB 9 kap. 1§ första stycket). Även om det är den ena makens enskilda egendom på grund av ett äktenskapsförord, så kan den andra maken få ta över bostaden om han/hon bäst behöver den (ÄktB 11 kap. 8§). Om någon av er till exempel har ensam vårdnad över ert gemensamma minderåriga barn så kan det vara en anledning att få ta över bostaden, eftersom att den av er som har vårdnaden oftast har större behov av bostaden.

2.Frivillig bodelning

Att ni inte måste göra en bodelning innebär ju inte att ni inte får göra en bodelning. Vill ni ändå göra en så får ni det. Den egendom som ni gjort till enskild egendom genom äktenskapsförordet kan ni då föra in i bodelningen igen, om ni är överens om det (ÄktB 10 kap. 4§).

3.Jämkning av äktenskapsförordet

Om någon av er tycker att äktenskapsförordet inte är rättvist ("skäligt"), så kan det ändras (jämkas) eller helt bortses ifrån (ÄktB 12 kap. 3§ första stycket). Detta är väldigt ovanligt och regeln ska användas med försiktighet (se förarbetet prop. 1986/87:1 s. 193-194).

Om ni då ändå gör en bodelning, vad finns det då för krav på bodelningen?

Om ni ändå gör en bodelning, så finns det några krav på själva bodelningsavtalet. Det ska vara ett skriftligt avtal som ni gjort tillsammans och ni båda har undertecknat (ÄktB 9 kap. 5§). Angående själva innehållet finns inte särskilt många krav, utan stor avtalsfrihet råder. Högsta domstolen har bland annat satt som minimikrav att någon slags fördelning av egendom ska ha skett och att båda parterna är överens (se rättsfallet NJA 1994 s. 265). Om ni inte kommer överens, så kan ni ansöka hos domstolen (tingsrätten) om att en särskild "bodelningsförättare" sköter bodelningen i stället (ÄktB 17 kap. 1§ första stycket).

Sammanfattning och råd

Men mest troligt är förstås att ni inte behöver göra någon bodelning. Det finns inte heller så många krav på hur själva avtalet ska se ut om ni ändå gör en bodelning. Behöver ni mer kvalificerad juridisk rådgivning vid er bodelning, så kan ni alltid boka tid med en jurist hos oss på Lawline genom vår hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2327)
2019-10-19 Hur ska ska skuldavräkning göras om säkerhet för skulden ställts i egendom som till hälften är enskild?
2019-10-18 Har huset förvärvats för sambornas gemensamma användning?
2019-10-14 Vad kan makar göra för att undanta viss egendom från bodelning?
2019-10-13 Enskild egendom ska inte ingå i en bodelning

Alla besvarade frågor (73801)