Behöver jag skriva ett kontrakt för min inneboende?

2020-12-17 i Hyresavtal
FRÅGA
Att ha en inneboende.Det är så att jag ska ha en person (av motsatta könet" boende hos mig en kortare tid kanske några månader och som förmodligen kommer skriva sig här. Jag äger min lägenhet (bostadsrätt) samt alla inventarier. Behöver man skriva något avtal? Kan hon kräva något typ "sambolagstiftning" eller något? att hon har rätt till något, inventarier eller del av bostadens värde, eller besittningsrätt?Skulle uppskatta ett svar!.. Tack på förhand. Varma hälsningar
SVAR

Hej! och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uthyrning av bostad till inneboende regleras i 12 kap. Jordabalken (JB) som även kallas hyreslagen. När bostaden som hyrs ut är hyresvärdens bostadsrätt tillämpas istället i första hand Lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Om det är något som inte finns bestämmelser om i privatuthyrningslagen så tillämpas 12 kap. JB enligt 1 § 2 st i privatuthyrningslagen.

Behövs ett hyreskontrakt för inneboende?

Om hyresavtalets upprättande regleras inte i privatuthyrningslagen, men däremot står i 12 kap. 2 § JB att ett skriftligt hyresavtal ska upprättas ifall ena parten vill det. Det innebär att det inte finns några formkrav för ett hyresavtal, och att det är ok att enbart ha ett muntligt avtal mellan varandra om båda är överens om det. Dock är det alltid bra att upprätta ett skriftligt avtal där villkoren m.m. skrivs ner, på så sätt blir det lättare att bevisa i framtiden ifall parterna skulle vara oeniga om något.

Svaret på den här frågan blir alltså att det inte krävs ett skriftligt hyresavtal enligt lagen, ett hyresförhållande är ändå giltigt. Men särskilt vid inneboende kan det vara bra att skriva ner villkoren som gäller exempelvis vilka utrymmen/ saker får lov att användas gemensamt?Finns det ett avtal gäller vad som står där helt enkelt.

Kan en inneboende göra anspråk på saker i bostaden eller del av bostaden?

En person som inte också äger bostaden kommer inte kunna göra anspråk på bostadsrätten och samma sak gäller för saker som du äger tillhör fortfarande dig sålänge du inte säljer/ ger bort i gåva eller på annat sätt gör dig av med sakerna. Men vill du vara extra tydlig gentemot din inneboende så går det bra att i ett hyresavtal precisera vilka grejer som personen får lov att bruka i bostaden.

Sambolagstiftningen blir automatiskt tillämplig gällande personer som lever som sambor, och då kan en del saker anses gemensamma i hemmet. Sambor enligt 1 § sambolagen är två personer som stadigvarande lever tillsammans i ett gemensamt hushåll och har ett parförhållande. Det krävs alltså någon form av kärleksrelation och att paret har en gemensam vardag tillsammans för att sambolagen ska träda i kraft.

Besittningsskydd för inneboende då?

Besittningsskydd innebär att en hyresgäst i vissa fall har rätt till förlängning av sitt hyreskontrakt. En inneboende däremot saknar besittningsskydd om bostaden hyrs ut av bostadsägaren själv (12 kap. 45 § 3p. JB).

Jag hoppas att detta gav svar på dina funderingar! Mitt tips är att det alltid är bra för båda parter att ha ett skriftligt hyreskontrakt. Lycka till med din inneboende!

Vänligen,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1543)
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?
2021-03-31 Hyra / Uppsägning / Besittningsskydd / Arrende - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (91190)