Behöver ett testamente registreras?

2020-07-30 i Testamente
FRÅGA
Tack för ett tydligt svar. När man skriver testamente måste det skrivas på ett särskilt sätt?Räcker det med att 2bevittnar eller ska det registreras .Med vänlig hälsning,.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamente behöver inte registreras, du får själv förvara testamentet på en säker plats.

För att ett testamente ska vara giltigt behöver vissa formkrav vara uppfyllda. Dessa formkrav regleras i 10 kap ärvdabalken. De formkrav som finns är att testamentet ska vara skriftligt och upprättas med två vittnen. Under vittnenas närvaro ska också du och vittnena skriva under testamentet (10 kap 1 § ärvdabalken). Det finns också bestämmelser om vilka som får vara vittnen till testamentet, till exempel får de som ska ärva dig inte vara vittnen (10 kap. 4 § ärvdabalken).

När du skriver ditt testamente är det viktigt att du tänker på hur du formulerar dig. Du bör skriva enkelt och tydligt så att det inte kan misstolkas. Om du vill ha hjälp att utforma ditt testamente kan du kontakta en av Lawlines jurister.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2777)
2021-02-24 Kan min syster och hennes man testamentera till mig som de vill?
2021-02-24 Arvinge skriver inte på testamente
2021-02-24 Behöver arvingar godkänna testamente?
2021-02-24 Testamenterad egendom med fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (89537)