Behöver en ideell förening spara protokoll efter nedläggning?

Behöver en ideell förening spara protokoll efter nedläggning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Det finns ingen lagstiftning som reglerar ideella föreningar, utan föreningens verksamhet styrs av dess stadgar, intern praxis och god föreningssed.

Den reglering som kan vara aktuell när det gäller frågan om man behöver spara dokument efter att man upplöst föreningen är bokföringslagen. Om föreningen är bokföringsskyldig enligt lagen ex. om man bedriver näringsverksamhet så finns det en skyldighet att spara räkenskapsinformation i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades (7 kap. 1 § bokföringslagen). Det kan röra sig om årsredovisning, verifikationer och handlingar som har särskild betydelse för verksamheten ex. beslutsprotokoll. Utan mer information så kan jag inte uttala mig om det här gäller i denna situation.

I övrigt så finns det inte någon reglering som uttryckligen tar sikte på detta. Det kan vara lämpligt att någon i styrelsen får i uppdrag att arkivera dokumenten över en viss tid, men det är inte ett krav när föreningen har lagts ner. Såvida det inte finns några bestämmelser i föreningens stadga om detta.

Hoppas ovanstående besvarar din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny!

Vänligen,

Fredrika SköldRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000