Behöver en bostadsrättsförenings revisor vara medlem i nämnda förening?

2017-09-26 i Föreningar
FRÅGA
Kan en person som flyttat ifrån en bostadsrättsförening och ej längre är medlem (och ej heller auktoriserad revisor) vara revisorssuppleant i nämnda förening?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 1 kap. 2 § bostadsrättslagen ska en bostadsrättsförening ha minst en revisor. Om det är en större bostadsrättförening behöver minst en revisor vara auktoriserad, enligt 8 kap. 5 § lag om ekonomiska föreningar, annars behövs detta inte. Är det en mindre bostadsrättsförening kan alltså ”vem som helst” vara revisor, förutsatt att personen har den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av föreningens verksamhet krävs för att kunna genomföra uppdraget, är över 18 år, inte är försatt i konkurs och inte har förvaltare.

Revisorn behöver inte vara en medlem i bostadsrättsföreningen, i många fall kanske man till och med anser att det är bättre att det är en utomstående person. Det viktiga är att personen inte är jävig; personen får inte vara styrelseledamot, styrelsesuppleant eller vara gift, sambo eller nära släkt med någon i styrelsen. Personen får dock vara medlem.

En revisorssuppleant är som en ”backup” och har ingen aktiv roll i de flesta fall.

Hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (524)
2021-07-26 Ska revisorn revidera verksamhets-berättelsen i en förening?
2021-07-22 Krävs föreningens godkännande för att bo i min förälders lägenhet?
2021-07-21 kan medlem i valberedning också vara firmatecknare?
2021-07-19 Behöver en ideell förening registreras?

Alla besvarade frågor (94235)