Behöver en bostadsrättsförenings revisor vara medlem i nämnda förening?

Kan en person som flyttat ifrån en bostadsrättsförening och ej längre är medlem (och ej heller auktoriserad revisor) vara revisorssuppleant i nämnda förening?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 1 kap. 2 § bostadsrättslagen ska en bostadsrättsförening ha minst en revisor. Om det är en större bostadsrättförening behöver minst en revisor vara auktoriserad, enligt 8 kap. 5 § lag om ekonomiska föreningar, annars behövs detta inte. Är det en mindre bostadsrättsförening kan alltså ”vem som helst” vara revisor, förutsatt att personen har den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av föreningens verksamhet krävs för att kunna genomföra uppdraget, är över 18 år, inte är försatt i konkurs och inte har förvaltare.

Revisorn behöver inte vara en medlem i bostadsrättsföreningen, i många fall kanske man till och med anser att det är bättre att det är en utomstående person. Det viktiga är att personen inte är jävig; personen får inte vara styrelseledamot, styrelsesuppleant eller vara gift, sambo eller nära släkt med någon i styrelsen. Personen får dock vara medlem.

En revisorssuppleant är som en ”backup” och har ingen aktiv roll i de flesta fall.

Hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma FagerbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000