Behöver de pengar jag sparar efter ansökan om äktensskapsskillnad kommer till tingsrätten delas 50/50?

2017-07-13 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej Enligt 9 kap 2 § Äktenskapsbalken är den kritiska tidpunkten den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (ansökan kommer in till tingsrätten). Det samlade värdet av allt giftorättsgods som finns vid denna tidpunkt ska ingå i bodelningen och kan inte senareläggas.Innebär det att de pengar jag sparar efter äktenskapsskillnad väcktes (ansökan kommer in till tingsrätten) är mina pengar och inte behöver delas 50/50 ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De tillgångar och skulder du har vid den kritiska tidpunkten är det som ska ingå i bodelningen. (Äktenskapsbalken 9 kap. 2 §) Även sparade pengar är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen (förutsatt att de inte är enskild egendom). Lägger du undan pengar som du hade vid den kritiska tidpunkten i sparande, ska de alltså ändå ingå i bodelningen. Men t.ex. den lön du tjänar efter den kritiska tidpunkten ska inte ingå i bodelningen, så den får du spara precis som du vill. Det handlar om att du har en redovisningsplikt för den egendom du hade vid den kritiska tidpunkten och att du vid bodelningen ska kunna visa på vilket sätt egendomen påverkats/förändrats genom t.ex. försäljning och liknande.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?