Behov av testamente när särkullbarn finns

2017-01-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej, jag och min man känner att vi nog bör skriva ett testament då vi har särkullbarn. Jag har två och min man har ett. Barnen är stora & bor inte hos oss. Vi vill inte att någon av barnen ska kunna kräva ut sin arvslott så att den som är kvar t.ex. ska vara tvungen att flytta m.m. för att kunna betala ut detta. Rekommenderar ni att vi skriver sådana papper/testament? Vart vänder vi oss i så fall? Tack på förhand.
SVAR

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Eftersom att ni har särkullbarn håller jag med om att det kan vara bra att ni skriver ett testamente. Ni kan upprätta ett testamente för att säkerställa att den efterlevande maken erhåller så mycket som möjligt. Observera dock att särkullbarnen alltid har rätt att begära ut sin laglott (laglotten är hälften av arvslotten), detta följer av 3 kap 1 § Ärvdabalken och 7 kap 1 § Ärvdabalken. Ni kan alltså testamentera er kvarlåtenskap till varandra, men det finns inget som hindrar att era särkullbarn begär att få ut sin laglott. Särkullbarnen kan även välja att vänta med att få ut sina arv, 3 kap 9 § Ärvdabalken, men detta är deras val. I testamentet kan ni däremot uttrycka en önskan om att särkullbarnen ska vänta med att få ut sina arv. Vanligt är att gifta makar testamenterar kvarlåtenskapen till varandra med fri förfoganderätt och skriver att särkullbarnet enbart har rätt till sin laglott om denne väljer att få ut sitt arv direkt. Denna formulering innebär att särkullbarnet får rätt till sin arvslott om denne väljer att vänta, men enbart får laglotten om denne väljer att få ut sitt arv direkt.

Behöver ni hjälp med att upprätta ett testamente är det något som vi här på Lawline kan hjälpa er med, här

Hoppas att detta svarade på er fråga och vänd er gärna till Lawline igen om ni har ytterligare frågor

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?