Behörig domstol för internationell skilsmässa

Jag är kontaktperson för en asylsökande palestinsk kvinna från Gaza med två små barn. Hon bodde senast med sin man i Förenade Arabemiraten. Han har misshandlat henne både fysiskt och psykiskt i flera år och nu undrar hon om hon som asylsökande i Sverige kan skilja sig. Mannen är kvar i Förenade Arabemiraten.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänt er till Lawline med er fråga.

Enligt lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) (här) kan svensk domstol i flera fall pröva mål om äktenskapsskillnad även om makarna gift sig utomlands. Enligt 3 kap. 2 § 3 och 6 p. IÄL får äktenskapsmål tas upp av svensk domstol om käranden inte är svensk medborgare men har hemvist i Sverige sedan minst ett år alternativt om det finns särskilda skäl för att talan prövas här i riket, under förutsättning att en av makarna är svensk medborgare eller käranden inte kan få sin talan prövad i den stat där han eller hon är medborgare eller har hemvist. Frågor om vårdnad får tas upp i samband med sådant äktenskapsmål, 3 kap. 6 § IÄL.

Enligt 3 kap. 4 § 2 och 3 st. IÄL finns dock undantag till då äktenskapsskillnad får utdömas. Enligt 2 st. får ej dömas till äktenskapsskillnad mot makes bestridande om grund för äktenskapets upplösning inte föreligger enligt lagen i den stat där makarna eller någon av dem är medborgare och enligt 3 st. får inte dömas till äktenskapsskillnad om det med hänsyn till gemensamma barns intressen föreligger skäl däremot.

Även om äktenskapsskillnad går igenom i Sverige för de utländska medborgarna innebär det inte alltid att skilsmässan är giltig i det land äktenskapet ingicks. För att skilsmässan även ska gälla i detta land kan man behöva ansöka om skilsmässa också där och målet prövas då enligt det landets lag.

För att kunna få ut skilsmässa i Sverige måste alltså förutsättningarna i någon av punkterna i 3 kap. 2 § IÄL vara uppfyllda. Hur ni rent praktiskt går till väga med ansökan om skilsmässa finns information om på nedanstående länk:

www.domstol.se

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

T ERådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000