Behandling av ärenden på föreningsstämma

Behandling av ärende på föreningsstämma.

Enl en paragraf i Lag om ekonomiska föreningar, har en medlem rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att......

Fråga: Finns det undantag för en föreningsstämman att besluta att ett ärende/motion inte skall behandlas på stämman? Motionen var omnämnd i kallelsen?

Medlem i bostadsrättsförening.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätten till ärendebehandling gäller både ordinarie och extra föreningsstämma och utgör ett led i minoritetsskyddet.

Med ”ärende” förstås något som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning utgör inte ett ärende. En sådan begäran har medlemmen därför bara rätt att få framställd om den har samband med något som stämman ska ta ställning till.

Svaret på din fråga blir följaktligen att det beror på vad slags ärende som har lyfts upp av medlemmen. Huvudregeln är att frågan ska behandlas om den kan bli föremål för beslut av stämman (eller har ett samband med något som stämman ska besluta i). Annars finns det inget krav på att frågan måste behandlas av stämman.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Om någonting var oklart i mitt svar når du mig på

Vänligen
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”