Behandling av ärenden på föreningsstämma

2017-06-25 i Föreningar
FRÅGA
Behandling av ärende på föreningsstämma.Enl en paragraf i Lag om ekonomiska föreningar, har en medlem rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att......Fråga: Finns det undantag för en föreningsstämman att besluta att ett ärende/motion inte skall behandlas på stämman? Motionen var omnämnd i kallelsen? Medlem i bostadsrättsförening.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätten till ärendebehandling gäller både ordinarie och extra föreningsstämma och utgör ett led i minoritetsskyddet.

Med ”ärende” förstås något som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning utgör inte ett ärende. En sådan begäran har medlemmen därför bara rätt att få framställd om den har samband med något som stämman ska ta ställning till.

Svaret på din fråga blir följaktligen att det beror på vad slags ärende som har lyfts upp av medlemmen. Huvudregeln är att frågan ska behandlas om den kan bli föremål för beslut av stämman (eller har ett samband med något som stämman ska besluta i). Annars finns det inget krav på att frågan måste behandlas av stämman.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Om någonting var oklart i mitt svar når du mig på

Vänligen

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (543)
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening

Alla besvarade frågor (97584)