Behålla giftorättsgods vid bodelning med anledning av andre makens död

2019-08-24 i Bodelning
FRÅGA
Jag har ett pensionssparande sedan tidigare samt ett ISK-sparande och lite fonder. Vad händer med detta om min man avlider. Vi har inga gemensamma barn men vi har båda vuxna barn sen tidigare. Jag vill inte att mina besparingar går till hans barn. Inte heller för att betala av hans skulder. Jag har för tillfället skulder som är högre än mitt sparande. Kan man skriva något så att mitt sparande inte ingå i dödsboet eller räknas det bort när jag har överstigande skulder. Till saker hör att min man är allvarligt sjuk.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning föregår arvskifte

Jag antar i det följande svaret att ni är gifta. Före arvskiftet ska i så fall bodelning göras utifrån regelverket i äktenskapsbalken (ÄktB) (23 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken (ÄB)). Bodelning behöver dock inte göras i det fallet att ni via äktenskapsförord har angett att all egendom ska vara enskild egendom och du inte ska överta bostad eller bohag från din make (9 kap. 1 § ÄktB). Eftersom frågan gäller bodelning på grund av den andre makens död blir en särskild regel i äktenskapsbalken tillämplig som gör det möjligt att båda makarna behåller sina andelar av giftorättsgodset om den efterlevande maken (du) begär det (12 kap. 2 § ÄktB). På så vis kan du undvika att behöva dela med dig av ditt giftorättsgods till särkullbarnen, förutsatt att du har mer giftorättsgods än din make.

Likadelning och skuldavräkning

Utgångspunkten vid en bodelning är likadelning av allt giftorättsgods mellan makarna, men före delning gör vardera make avdrag från värdet av sitt giftorättsgods motsvarande skulderna (11 kap. 2 § och 11 kap. 3 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom är enskild om den anges som sådan i äktenskapsförd eller till exempel om egendomen vid gåva eller arv har angetts vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Vidare kan nämnas att eventuellt pensionssparande inte ingår i en bodelning vid ena makens död (10 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Om en skuld är hänförlig till enskild egendom görs avdraget först och främst mot värdet av den enskilda egendomen, men skulle värdet av densamma inte räcka till för att täcka upp skulden görs avdrag mot giftorättsgodset (11 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Om dina skulder skulle överstiga värdet av allt ditt giftorättsgods så anses ditt giftorättsgods sakna värde, men den överskridande delen beaktas ej inför en likadelning.

Sammanfattning

Om du vill att ni båda behåller ert giftorättsgods utan att dela lika har du som efterlevande make rätt att göra så. I annat fall kan ni via äktenskapsförord ange att all egendom ska vara enskild egendom och på så vis behöver ingen bodelning göras. Om dina skulder överskrider värdet av allt ditt giftorättsgods anses du äga giftorättsgods till ett värde av 0 kr och tilldelas således hälften av din makes giftorättsgods.

För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2524)
2020-05-30 Tillämpning av skevdelningsregeln vid bodelning
2020-05-29 Behöver jag dela min bostad och mitt företag med min make om vi skiljer oss?
2020-05-29 ​Ge bort en gåva vid bodelning utan samtycke.
2020-05-28 Måste man göra en bouppteckning eller bodelning när en make avlidit?

Alla besvarade frågor (80507)