Behålla giftasnamn då make gifter om sig

2016-11-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej,min sambo har varit gift. Hans fd fru tog hans efternamn vid deras giftemål.Idag bär både han och hans fd fru min sambos efternamn.Om jag och min sambo gifter oss och han tar mitt efternamn vid vårt giftemål, Får då hans fd fru behålla hans efternamn som han inte längre bär?(De har även två gemensamma barn som bär hans efternamn.)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I namnlagen (1982:670) (NL) (här) återfinns bestämmelser kring för-, mellan- och efternamn.

I förarbetena till nuvadnade NL fastslogs att rätten att behålla ett giftasnamn skulle bestå och i princip vara oinskränkt även då en make gifter om sig (prop. 1981/82:156, s 22).

Det finns dock en begränsning i 9 § 3 st. NL (här) vilken innebär att den som har förvärvat ett efternamn i ett tidigare äktenskap inte har möjlighet att överföra detta namn på maken i ett eventuellt nytt äktenskap.

Om man vill kan man dock välja att byta tillbaka efternamnet till det efternamn som man senast bar som ogift, se 10 § 2 st. NL (här). Det görs genom en anmälan till Skatteverket.

Din sambos f.d. fru har således valfrihet att behålla det efternamn som hon förvärvat genom sitt äktenskap med din sambo. Hon har däremot inte rätt att vid ett nytt äktenskap, föra vidare efternamnet till sin nya make.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3566)
2021-01-17 Är det brottsligt att ha sex utanför äktenskapet?
2021-01-17 Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?
2021-01-17 Hej hur får man hem sitt barn?
2021-01-10 Får förvaltare neka en att gifta sig?

Alla besvarade frågor (88166)