Behålla efternamn efter äktenskapsskillnad

2016-01-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej Jag vill att min ex fru ta sin efternamn tillbaka. Jag vill inte att hon har min kvar. Hur kan jag tvinga henne att göra och är det möjligt att göra detta.
SVAR

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Regler kring efternamn finns i Namnlagen, den hittar du här.

I samband med att ett äktenskap ingås har makarna rätt att byta efternamn. I 9§ står det att makarna kan välja mellan att antingen ha den enes eller den andre efternamn som gemensamt efternamn eller att var och en behåller sitt efternamn från tiden innan giftermålet. Den enda begränsningen är att makar inte får välja ett efternamn som någon har fått genom tidigare äktenskap. Som jag förstår din fråga så valde du och din maka att gemensamt ta ditt efternamn vid giftermålet.

Din fråga rör huruvida din före detta maka har rätt att behålla ditt efternamn efter äktenskapsskillnad och om det finns någon möjlighet för dig att tvinga henne att byta efternamn. I tidigare lagstiftning fanns en rätt för make/maka att behålla ett efternamn förvärvat genom äktenskap så länge denne inte gifte om sig. När lagen sedan gjordes om uttalades i förarbetena att rätten att behålla ett efternamn som make/maka fått genom äktenskap skulle bestå (Prop. 1981/82:156, s 22). Enligt nuvarande Namnlagstiftning har alltså din före detta maka rätt att behålla ditt efternamn, den enda begränsningen är att din före detta maka inte har möjlighet att överföra ditt namn på maken i ett eventuellt nytt äktenskap.

Detta innebär att din före detta maka har rätt att behålla ditt efternamn om hon vill. Hon har dock möjlighet att själv välja att byta efternamn till det hon senast bar som ogift.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (968)
2020-10-27 Hur långt sträcker sig en boutredningsmans befogenhet?
2020-10-26 Kan jag tvingas att flytta från den gemensamma bostaden efter bodelning?
2020-10-26 Äktenskapsskillnad i Sverige om gift i USA
2020-10-23 Har make rätt till hälften av testamenterat arv vid äktenskapsskillnad?

Alla besvarade frågor (85453)