Begränsningar i testamente vid arvsskifte

2016-10-08 i Testamente
FRÅGA
Om en person skriftligen skriver i sitt testamente att värdet av min kvarlåtenskap ska fördelas mellan testamentstagarna får någon eller några som fått reda på testamentet innan bouppteckningen gå in i den avlidnes fastigheter och plocka åt sig lösöre?
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Bröstarvingar är de enda som har en laglott, dvs. en lagstadgad rätt att ärva hälften av en förälders kvarlåtenskap enligt 7 kap. 1 § ÄB. Andra arvingar som faller under andra och tredje arvsklassen kan göras göras arvlösa genom testamente. Första arvsklassen utgörs av bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § ÄB.

För att en bröstarvinge med sådan laglott som avses ovan ska få ut sitt arv kan denne påkalla jämkning enligt 7 kap. 3 § första stycket ÄB. Viktigt att veta är att det enligt 7 kap. 3 § andra stycket ÄB föreskrivs en tidsfrist i vilken regeln är att om den med laglott inte till testamentstagarna tillkännager sitt anspråk på laglottsrätten inom sex månader från att personen tagit del av ett testamente, gäller testamentet oavsett om det helt eller delvis kränker laglotten. En bröstarvinge kan alltså gå miste om sin laglott om denne inte inställer sig vid de regler som gäller om tillkännagivande av anspråk på laglott. Ingen får gå in och plocka åt sig annans egendom förrän arvsskifte upprättats.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2721)
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (88149)