Begränsas möjligheten att skriva ett testamente utefter egna önskemål på grund av barnbarns rätt till arv i avliden förälders ställe

Min bror dog. Och innan han dog så sa han flera gånger att han ville att jag skulle ärva hans del efter mina föräldrar alltså hela arvet. Han vill inte att sina två döttrar skulle få något. Mina föräldrar lever o bor i fastigheten med skog som vi är födda i . Min far är också född där.Och min farmor o farfar har bott där och farfars mor.Så kan mina föräldrar skriva testament på att jag ärver allt, inklusive det muntlig avtalet med min bror. Han har även sagt till våra föräldrar att han vill att jag ska få hans del så att det blir kvar i släkten. Han ville inte att hans döttrar skulle ärva något. Det finns inget mera syskon ,bara jag kvar.

Hur ska mina föräldrar gå till väga med detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över dina föräldrars möjligheter att kunna få testamentera hela deras arv till dig. Reglerna som är relevanta för dig återfinns i Ärvdabalken(ÄB).

Hur arvet hade fördelats i det fall dina föräldrar inte upprättar ett testamente

Inom svensk arvsrätt finns det tre grupper som den avlidnes släktingar delas in i och som har rätt till arv. Grupperna kallas för arvklasser och bland dessa tre finns en viss turordning.

Till den första arvsklassen hör den avlidnes barn, 2:1 1 st ÄB. Dessa kallas för bröstarvingar och har alltså rätt att ta del av arvet först. Eftersom du är dina föräldrars barn räknas du som bröstarvinge och kommer få ta del av arvet först. Din brors barn kommer dock att träda i din brors ställe och har därför lika stor rätt till arvet som du. Detta innebär att ni kommer få dela lika på arvet, 2:1 2 st ÄB.

Det finns inga aktuella hinder för dina föräldrar att testamentera utefter egna önskemål

Som du säger finns det en möjlighet att förändra hur arvet kommer fördelas genom testamente. Grundtanken med testamente är att den avlidne ska få bestämma själv hur ens arv ska fördelas, 9:1 ÄB. I just ditt fall kan jag inte se några hinder från att dina föräldrar inte skulle kunna testamentera utefter sina önskemål och således tilldela dig hela arvet. (Undantaget för laglott är nämligen inte aktuellt).

Det finns formkrav som måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt

Viktigt att tänka på när man upprättar testamente är dock att se till att testamentet uppfyller de formkrav som återfinns i 10:1 ÄB, dvs kravet på skriftligt, undertecknat och bevittnat av två vittnen samtidigt närvarande. I och med formkraven kan det vara klokt att ta juridisk hjälp när dina föräldrar ska skriva testamente. Detta för att försäkra sig om att inga detaljer missas.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Mvh,

Jennifer ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning