Begäran att behålla sitt giftorättsgods vid makes död

2015-07-29 i Bodelning
FRÅGA
En god väns hustru har avlidit. De har haft varsin bostad och skilda ekonomier. Mannen ägde när de gifte sig en villa i en kommun utanför Stockholm. Hustrun har bott i en hyresrätt i Stockholm. Hustrun har inga barn. Hustrun kommer från Sydamerika och ska begravas där. Mannen har upptäckt efter dödsfallet att hustrun har ca 70 000 kr i skulder. Vad kommer att ingå som giftorättsgods i dödsboet? Förutom villan finns inga andra tillgångar av värde för vare sig mannen eller hustrun. Kommer ev lån på villan att ingå? Kommer mannen att bli betalningsskyldig för dödsboets skulder? Till de 70 000 kr kommer kostnader för kremering och forsling av stoftet till Sydamerika. Att man själv ansvarar för sina skulder, har det någon påverkan när det gäller skulderna i ett dödsbo?Med vänlig hälsningGunwer Svantesson
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom det inte framgår av din fråga att något äktenskapsförord har förrättats vari anges att t.ex. villan är enskild egendom utgår jag ifrån att denna är giftorättsgods. Om en normal bodelning skulle företas kommer således villan ingå på mannens sida. Lån för villan kommer att dras av.

I Äktenskapsbalken står i 10 kap 1 § att makarnas giftorättsgods ska ingå i en bodelning. Enligt samma balk 11 kap 1 § ska en andelsberäkning göras. Enligt 11 kap 2 § avräknas från andelarna de skulder som makarna har haft. Enligt 11 kap 3 § läggs sedan makarnas andelar ihop och delas lika. Såsom du själv har skrivit stämmer det att makar ansvarar själva för sina skulder.

När en make har dött kan dock finns dock en specialregel för efterlevande make vid bodelning. ÄktB 12 kap 2 § föreskriver att efterlevande make kan begära att vardera sida ska behålla sin del av giftorättsgodset. Denna regel ersätter således likadelningsprincipen.

Eftersom mannen i din situation har mer giftorättsgods än den avlidne maken, kan denne välja att som sin andel behålla sitt giftorättsgods, utan att en bodelning med likadelning ska ske. Sammanfattningsvis leder detta till att mannen kan få behålla sin villa och behöver inte oroa sig över eventuella skulder.

Med vänlig hälsning,

Stina Bagge
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2645)
2020-10-23 Bodelning då makarna inte kommer överens
2020-10-22 Vad gör jag om jag tvingats skriva under ett bodelningsavtal när jag var psykiskt utmattad?
2020-10-22 Vad händer med gemensam köpt bil vid äktenskapsskillnad?
2020-10-22 Enskild egendom i en Bouppteckning

Alla besvarade frågor (85294)