Begära utökad frigång (fotboja)?

2016-04-19 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Jag undrar om man har blivit dömd till 1 år fängelse och har påbörjat avtjäna sitt straff i fängelse kan man då begära en fotboja efter en viss tid?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som en del i utslussningsprocessen kan en intagen beviljas så kallad utökad frigång, vilket oftast övervakas elektroniskt genom en fotboja. Utökad frigång regleras i 11 kap. 5 § fängelselagen (här). För att beviljas utökad frigång, där den intagne istället avtjänar sitt straff i sin bostad, krävs att man uppfyller vissa ställda krav. Det är Kriminalvården som beslutar om den intagna ska beviljas den särskilda utslussningsåtgärden. För att beviljas utökad frigång (fotboja) måste den intagna:

1) ha avtjänat minst halva strafftiden
2) bedömas inte finnas någon beaktansvärd risk att personen begår brott/undandrar sig fullgörande av straffet/allvarligt missköter sig samt
3) ha tillgång till bostad och slutligen
4) utföra arbete/får behandling/deltar i utbildning eller särskilt förordnad verksamhet. Den intagne måste alltså ha någon slags sysselsättning.

Kriminalvården har i sina föreskrifter och allmänna råd (FARK Fängelse) ytterligare skrivelser gällande när utökad frigång ska tillämpas. Där kan man få viss vägledning i hur Kriminalvården tänker i sin bedömning.

Svaret på din fråga är att det alltså är möjligt att efter en viss tid på en anstalt ansöka om utökad frigång och då få fotboja, men det är ingenting man som intagen kan begära.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1370)
2020-11-25 Vad gäller för benådning i Sverige?
2020-11-24 How much will my fine be for stolen goods?
2020-11-22 Hur ser domstolen på fängelsestraff? Vad kommer hända med mina barn om jag hamnar i fängelse?
2020-11-19 Vilka regler finns det rörande permission respektive fotboja vid avtjänande av fängelsestraff?

Alla besvarade frågor (86450)