Bedrägeri, straffvärde och påföljd

2018-01-22 i Påföljder
FRÅGA
Vad kan man få för straff vid bedrägeri 20.000kr ,och 10 anmälningar på sig? Tacksam för snabbt svar!
SVAR

Hej tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

Straffet är bedrägeri är högst två år enligt 9:1 brottsbalken (BrB), se (här). Däremot så kommer normalstraffet för bedrägeri ligga på under 6 månader. Tidigare brottslighet kan leda till att fängelse väljs som påföljd enligt 30:4 st. 2 (BrB), se (här). Domstolen ska även beakta paragrafen 29:4 (BrB), som säger att straffets värde kan komma att höjas om personen tidigare blivit dömd för liknande brott etc.

Slutsats

Eftersom straffet ligger under ett år föreligger inte en presumtion för fängelse. Det finns inte heller något i uppgiften som talar för att fängelse skulle anses vara en lämplig påföljd. Jag bedömer att straffet kommer landa på villkorlig dom förenat med dagsböter. Vad bötesbeloppet kommer ligga på kan jag inte svara på då inkomst och andra faktorer inverkar på bötesbeloppets storlek.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Fredrik Asplén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1636)
2022-01-25 När gallras uppgifter om villkorlig dom ur belastningsregistret?
2022-01-23 När kan man få skyddstillsyn istället för fängelse?
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 2,5 års utdömt straff?
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 1,5 års utdömt straff?

Alla besvarade frågor (98612)