Bedrägeri och köprättsligt fel - fördelar och nackdelar med val av process

Tjenare X heter jag, och jag skulle behöva lite rådgivning.

Det är så att jag råkat ut för bedrägeri, jag köpte en bil för ungefär en månadsedan och påvägen hem gick bilen sönder alltså hann jag köra 1h innan den gick sönder.

I hans annons på blocket stod det inget om att något var sönder utan grejer var var nya som koppling och annat. Men jag fick kontakta bärgare så han kunde köra bilen till verkstden och dem på verkstaden sa att vi får byta kopplingen. Han på verkstaden gick igenom nästan hela bilen och hittade extremt mycket som var trasigt. Och nu funkar inte bilen jag har lagt 12000 på koppling och finns även massa mer grejer som behövs lagas.

men om jag skulle anmäla han för bedrägeri och det går till rätten, för har kvar meddelanden från han där han säger att "hastighetsmätaren är det ända som behövs byta annars ser den bra ut" och på plats sa han att den var felfri, men jag har fått papper på allt från mekanikern vad spm är trasigt och behövs bytas och det är väldigt mycket, sen även koppling gick ju sönder.

Så min fråga är om det är värt att anmäla honom för bedrägeri och kommer jag vinna på det i rättegången

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det verkar vara en riktigt olycklig bilaffär du har råkat ut för. Baserat på vad du beskriver verkar det som att säljaren kan ha gjort sig skyldig till både bedrägeri och avtalsbrott i köprättslig mening. Jag kommer nedan att redogöra för skillnaderna mellan dessa och hur du kan gå tillväga för att tillvarata dina rättigheter.

Kan säljaren åtalas för bedrägeri?

Visste säljaren att bilen var så pass trasig som det visade sig och genom att ge dig vissa garantier om bilens skick försökte lura dig att köpa bilen ändå, så kan säljaren ha gjort sig skyldig till bedrägeri (9 kap. 1 § Brottsbalken). Straffet för bedrägeri kan vara allt från böter till fängelse i högst 2 år. Bedrägeri är ett brott som ska åtalas av åklagare. Det som är upp till dig är att polisanmäla brottet.

Om säljaren döms för brottet får denne ett straff men det innebär inte automatiskt att du får ersättning för den ekonomiska förlust du lidit till följd av köpet. Vill du kombinera åtalet med ett skadeståndsanspråk fungerar detta i regel bra (22 kap. 1 § Rättegångsbalken).

Fördelen med att ta den här vägen är att du inte behöver ligga ute med pengar för juridiskt ombud eftersom allmänna åtal till största del bekostas av staten. Säljaren riskerar att bli dömd för brott och du kan genom ett enskilt anspråk som kombineras med åtalet få ersättning för dina ekonomiska skador. Nackdelen är att handläggningstiden kan vara längre. Värt att notera är också att beviset mot säljaren måste uppnå kravet "ställt bortom rimligt tvivel". Väljer du att ta den civilrättsliga vägen (se nedan) är beviskravet lägre, vilket innebär att du har större chans att få igenom din rätt.

Kan tvisten lösas utan åtal?

Avviker bilden från vad ni har avtalat utgör det ett fel i köprättslig mening (17 § Köplagen). Vid fel i vara kan du kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § Köplagen). Något som kan krångla till det för din del är att du upptäckt felen för 1 månad sedan om jag förstår det rätt. För att kunna hävda fel i köprättslig mening krävs att du har reklamerat felen till säljaren inom skälig tid (32 § Köplagen). Hur lång tid skälig tid är beror på fall till fall, men sägs i regel utgöra 2 veckor. Har du inte meddelat säljaren om felen kan du alltså ha förlorat din rätt att föra talan mot säljaren. Dock går det att argumentera runt din skyldighet att reklamera fel om du hävdar att säljaren handlat i strid med tro och heder (33 § Köplagen).

Att åberopa ett köprättsligt fel är en så kallad civilrättslig tvist talan förs då av dig (med ev. juridiskt ombud) mot säljaren (med ev. juridiskt ombud. Fördelen med att välja den civilrättsliga vägen är att beviskravet här är lägre, det räcker med att ditt anspråk kan anses styrkt. Du har alltså en lite större möjlighet att få igenom din rätt. Förlorar du målet är nackdelen att du möjligtvis får bekosta dina egna rättegångskostnader och även säljarens rättegångskostnader. Vinner du målet bekostas rättegångskostnaderna istället av säljaren.

Sammanfattning och råd

Baserat på de omständigheter du beskrivit är min bedömning att du har goda chanser i en eventuell rättegång. Förutsatt att du har reklamerat felen i rätt tid har du även möjlighet att väcka talan på det civilrättsliga sättet. Min rekommendation är att polisanmäla händelsen och hoppas att åklagaren tar upp det till åtal och kombinera åtalet med ett enskilt anspråk för att få ekonomisk ersättning. Det är billigare och smidigare för dig. Väljer åklagare att inte väcka åtal kan du istället stämma säljaren för köprättsligt fel vid tingsrätten. Är det ekonomisk ersättning du är ute efter finns naturligtvis även möjligheten att komma överens med säljaren på tu man hand, vilket naturligtvis är den minst tidskrävande och enklaste utvägen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”