Bedömning av påföljd vid stöld

Hej. Jag blev gripen av en civilväktare på ICA maxi, jag hade varor i vagnen som jag betalade och en väska med varor som jag inte betalade för 1770 kr. Jag vet inte varför jag gjorde detta, jag använder medicin som påverkade mig mycket och ibland jag gör saker som jag inte vill. jag erkände brottet för polisen och är mycket ångerfull för jag är en bra medborgare som levde rätt 20 år i Sverige. Vad blir min straff? Det är en mardröm för mig, jag fattar inte att det var jag som gjorde och det är första brottet som jag har. Kan ni hjälpa mej med svar för att varje dag är mycket för mig att vänta tack .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Med tanke på att summan av godset du tillgrep i affären är över 1000 SEK är brottet att ses som stöld, vilket gör att brottsbalken 8 kap. 1 § blir tillämplig (https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1). Enligt tidigare praxis går gränsen mellan snatteri och stöld i butik vid cirka 1000 SEK.

Påföljden för stöld är fängelse i högst två år, vilket går att utläsa ur ovan nämnda paragraf. Det innebär att straffet kan vara allt från böter till fängelse i två år.

Jag vill påpeka att det är svårt för mig att säga vilken påföljd domstolen kommer att utdöma i ditt fall, eftersom man väger in många faktorer vid straffmätning och påföljdsbedömningen. Jag kan dock förklara hur domstolen tänker vid bedömningen så att du får en bild av hur det går till. Jag kan däremot inte ge dig ett svar på vilken specifik påföljd du kommer att få.

Man ska sedan bestämma ett straffvärde, alltså vilket värde straffet har i ditt enskilda fall, 29 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K29P1S1). Man väger in faktorer så som vilken skada eller kränkning som brottet medförde.

Det finns även förmildrande och förvärrande omständigheter som domstolen tar med i sitt beaktande, alltså faktorer som talar för ett hårdare straffvärde och faktorer som talar emot, det här hittar du i 29 kap. 2 och 3 §§ brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K29P2S1) och (https://lagen.nu/1962:700#K29P3S1). Av det jag kan utläsa ur din fråga föreligger inga försvårande omständigheter i ditt fall. Möjligtvis kan det föreligga förmildrande omständigheter med tanke på att du skrev att du använder medicin som påverkar ditt handlande, beroende på den bakomliggande orsaken till detta och hur domstolen ser på det.

Domstolen väger även in omständigheter som går att hitta i 29 kap. 5 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K29P5S1). Den här listan är inte uttömmande, vilket man kan se i den nionde punkten, alltså kan domstolen väga in omständigheter som inte nämns uttryckligen i paragrafen.

Slutligen föreligger det en presumtion mot fängelse, alltså att domstolen som utgångspunkt vill undvika fängelse och att fängelse bara döms ut om det inte är aktuellt med en mildare påföljd, 30 kap. 4 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K30P4S1).

Som sagt är det svårt för mig att skriva vilken påföljd du kommer att dömas till. Med beaktande att det föreligger en presumtion mot fängelse och att godsvärdet trots allt inte var så högt tror jag att påföljden blir böter, möjligtvis i kombination med till exempel villkorlig dom. Men som sagt, det är upp till domstolen att bestämma och det är många faktorer som spelar in vid valet av påföljd.

Jag hoppas att svaret var till hjälp!

Vänligen,

Sarah SaajakariRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo