Bäst behov av hyresrätt

2015-03-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
ÄktenskapsskillnadHej,Jag har varit gift i mindre än 6 månader, nu har vi separerat under betänketiden. Jag har en hyresrätt, alltså hyresavtalet sen 2012. Jag bor i lägenheten som ligger nära mitt jobb och min familj. Min ex bor hos hennes föräldrar och har aldrig haft hennes adress hos mig för att hon pluggar i en annan kommun som ligger ca. 70 Km från min kommun. Nu hävdar hon att hon har störst behov till lägenheten och behöver ha den. Har hon rätt till lägenheten? Jag har störst behov av lägenheten eftersom jag jobbar där och har ingen annan plats att bo i.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När ett äktenskap upplöses, ska en bodelning ske. Där fördelar makarna sina tillgångar och avräknar sina skulder. I normalfallet har makar en gemensam bostad, som ska delas lika vid en bodelning. Emellertid tycks din hyresrätt inte vara er gemensamma bostad. En bostad anses som gemensam om den är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (7 kap. 4 § äktenskapsbalken). Hyresrätten förvärvade ni inte tillsammans för att bo där, utan denna innehade du sedan tidigare. Dessutom bodde din före detta maka inte där stadigvarande. Detta innebär att vi inte ens behöver gå in på bedömningen av vem som har bäst behov av hyresrätten (11 kap. 8 §).

Men skulle hyresrätten, mot förmodan, betraktas som ert gemensamma hem, talar det mesta för att det är du som har det största behovet. Vid bedömningen av vem som har bäst behov av bostaden ska man bland annat beakta den makes möjlighet att skaffa annan bostad, om det finns barn i och att den ena maken har ensam vårdnad om barnet samt avståndet till makes arbetsplats.

Sammanfattningsvis så antyder allt på att det är du som har rätt att bo kvar i din hyresrätt. Din före detta maka har sålunda inte rätt att kräva att få överta hyresrätten.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (925)
2020-07-10 Vad händer med min egendom om jag skiljer mig?
2020-07-08 Hur gör man för att få tag på en dom om äktenskapsskillnad?
2020-07-07 När har en skilsmässa utan betänketid gått igenom?
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (81931)