Bäst behov av gemensam bostad, vilka omständigheter kan beaktas?

2017-04-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Jag och min fd man skildes i mars förra året 2016. Jag flyttade hem till honom i hans bostad januari 2014. Han står på kontraktet. Vi var överens först om att jag och min son (sen ett tidigare förhållande) skulle flytta när jag hittat annan lägenhet. Min son är nu 17 år.Jag har inte hittat annan bostad. Men har ändrat mej nu och vill bo kvar i nuvarande bostad. Min fd man flyttade i januari förra året, pga att jag fick kvarsittanderätten på bostaden.Vi har nu ärendet hos en boförättare, som skall döma vem som är i störst behov av lägenheten.Jag har en son på 17 år + en svårinställd diabetes (haft i 34 år), har en timvikarie anställning också.Är det tillräckliga skäl för att jag ev får överta bostaden? Bostaden är skriven på honom. Han har även missköt sina hyror, innan jag gifte mej med honom. Han har enligt mail till mej skrivit att han pratat med bostadsföretaget om mej = snackat skit om mej. Jag och min son mår psykiskt dåligt av detta.....Vem kan vinna på det här? Eller vinna....anses ev att få bostaden. Bostaden är en hyresrätt.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om äktenskap återfinns i äktenskapsbalken; nedan ÄktB, se här.

Den bestämmelse som aktualiseras vid bestämmande om vem som ska få den gemensamma bostaden är 11 kap. 8 § ÄB. Det avgörande är då vem av makarna som kan anses ha bäst behov av bostaden, precis som du har skrivit. För att ett övertagande av bostad som ägs av den andre maken ska vara möjligt måste det även vara skäligt. Hur denna bedömning görs, och vilka omständigheter som kan vara betydande, ska jag redogöra för nedan.

Förarbetena till äktenskapsbalken har pekat mot några typomständigheter som kan tala för ett övertagande. Dessa kan vara t.ex. att om gemensamma barn finns och den ene maken kommer få ensam vårdnad om barnen/et, det oftast betyder att maken med vårdnaden har bäst behov. Vilka omständigheter som ska beaktas i prövningen har prövats i två hovrättsavgöranden, RH 1994:59 och RH 2002:12. Av det förstnämnda fallet framgår bl.a. att då ene maken/sambon haft egna barn som bott i bostaden, det talar för ett tämligen starkt behov av bostaden. I fallet bedömdes dock inte som skäligt med ett övertagande, på grund av bl.a. att förhållandet varit kortvarigt och att fastigheten hade varit i ägande maken/sambons familj under lång tid.

Att du och din son oavbrutet bott i bostaden kan således vara något som starkt kan tala för att du har ett större behov av bostaden. Om det är svårare för dig att finna ny bostad talar det också för ditt behov. Bedömningen om huruvida ett övertagande är skäligt kan dock få ett annorlunda utfall beroende på t.ex. hur er ekonomisk situation ser ut, eftersom att den som övertar bostaden måste kunna ha en ekonomisk situation som medger övertagandet.

Kort sagt kan sägas att det faktum att du och din son bott oavbrutet i bostaden talar för ett stort behov för dig. Om övertagandet är skäligt beror dock på andra faktorer som jag inte fått någon information om.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1070)
2021-07-26 Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?
2021-07-26 Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?
2021-07-21 Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?
2021-07-20 Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94334)