"Bäst behov" av bostaden vid bodelning

Hej! Jag och min sambo har gjort slut. Vi äger ett hus tillsammans och båda vill ha det, och ingen av oss ger med sig. Om båda två får lånelöfte så kommer det gå vidare till tingsrätten. Vad går dom efter där? Har hört att dom går efter den som har mest behov. Men vad menas med "mest behov". Vi har inga barn.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Precis som du säger, föreskriver 16 § 2 st. sambolagen att den part med bäst behov av bostaden tillskiftas den i bodelningen. Den är likalydande och fyller samma syfte som 11 kap. 8 § äktenskapsbalken. För enkelhetetens syfte kommer jag i mitt svar att behandla dem som en och samma och ta in prejudikat från både äktenskapsbalkens- och sambolagens varianter.

Utöver barn, beaktas omständigheter som en parts ålder, handikapp, hälsa, arbetsplats och möjlighet att erhålla bostad på annat håll. Utifrån de parametrarna kan man exempelvis argumentera att den äldre parten har svårare att genomföra en flytt, att den handikappade parten kommer behöva specialanpassad ett nytt boende, att parten med mindre flexibla arbetsförutsättningar behöver kontinuitet och så vidare. När barn inte är med i bilden finns det ingen fixerad ram för bedömningen utan parterna är tämligen fria att framföra alla tänkbara argument.

Övertagandet av bostaden måste också vara skäligt. Skäligheten bedöms med ledning i b.la. de slutliga ägarförhållandena. Om samma part som övertar bostaden också erhåller allt bohag samtidigt som den andra lämnas lottlös, lär övertagandet inte anses skäligt. Detsamma gäller om den andra parten tillmäter bostaden ett särskilt stort affektionsvärde, exempelvis på grund av att den gått i arv eller att parten själv byggt den. Se exempelvis RH 1994:59.

I rättsfallet RH 2002:12, som handlade om bodelningen mellan tidigare makar vilka samägt en fastighet, konstaterade domstolen att båda makarna hade samma förutsättningar att behålla fastigheten och att skaffa annat adekvat boende – ingen befanns alltså ha ett bättre behov. I och med att mannen oavbrutet bott kvar i den omtvistade fastigheten tillskiftades han den dock i bodelningen.

I två andra rättsfall, HovR T 347–12 och HovR T 895–13, vilka båda rörde tidigare makar, sa domstolen att det inte gick att identifiera "bäst behov". Istället tillskiftades makarna hälften var. Om parterna inte därefter kan enas kan endera tvinga fram försäljning på offentlig auktion enligt 6 § samägandelagen. Därigenom tillåts de att tillsammans med andra spekulanter buda på egendomen och eventuellt lyckas förvärva full äganderätt.

Som du ser är det inte möjligt att ge något entydigt svar på din fråga. Det tråkiga och klassiska juristsvaret är att det beror på. Jag rekommenderar att du sätter dig ner och noggrant funderar över varför du har bäst behov av bostaden. Du är välkommen att lämna en kommentar om du önskar att jag förtydligar något eller har ytterligare funderingar, så lovar jag att besvara den snarast! Du kan också kontakta våra jurister om du vill ha vidare konsultation.

Vänligen,

Elias OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”