Basbeloppsregeln vid arv

Hej, Jag och min sambo ska gifta oss. Vi har 3 barn var sedan tidigare förhållanden, och inga gemensamma barn. Vi vill bägge att våra barn ska ärva oss, och har förstått att det gör de enligt gällande lagar. Däremot undrar jag om basbeloppslagen? Hur fungerar den? Kommer alltid den kvarlevande att få 4 prisbasbelopp? Går det att ändra i sådana fall? med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637.

Det stämmer att du och din blivande make inte kommer att ärva varandra, då ni inte har några gemensamma barn utan bara s.k. särkullbarn, 3 kap 1 § 1 st. ÄB. Om exempelvis du avlider först kommer dina barn att ärva din kvarlåtenskap.

Basbeloppsregeln finns i 3 kap 1 § 2 st. ÄB och är en skyddsregel för den efterlevande maken. Regeln innebär att den efterlevande maken har rätt att få ut egendom motsvarande fyra prisbasbelopp (enligt socialförsäkringsbalken). För 2013 ligger ett prisbasbelopp på 44 500 kr, så enligt basbeloppsregeln har efterlevande make i år rätt till egendom motsvarande 178 000 kr. I detta värde ingår dock den egendom som den efterlevande maken fått vid bodelningen (som alltid ska ske när en make avlidit) samt eventuell enskild egendom. Det är alltså bara när värdet av den efterlevande makens egendom inte motsvarar fyra prisbasbelopp som denne har rätt att inskränka på särkullbarnens arv.

Basbeloppsregeln gäller inte per automatik, utan den efterlevande maken måste själv åberopa den. Den efterlevande maken kan därmed även låta bli att åberopa regeln till fördel för den avlidne makens särkullbarn. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,


Linda OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning